Hobbyverksamheten fortsätter i Helsingfors stads grundskolor

De avgiftsfria hobbyerna enligt Finlandsmodellen för hobbyverksamhet för eleverna i årskurs 3–9 börjar den 4 september 2023 och fortsätter under hela läsåret vid alla grundskolor i Helsingfors. Hobbygrupperna träffas efter skoldagen före klockan 17 i skolornas lokaler eller i närheten av skolorna.
Bild: Maija Astikainen

Barns och ungas populäraste hobbyönskemål ingår i hobbyutbudet enligt Finlandsmodellen under läsåret 2023–2024. Det finns mer än 30 olika hobbyer att välja mellan. Skoleleverna kan tillbringa sina eftermiddagar med bland annat parkour, basket, futsal, dans, gym, klättring, cheerleading, simning, cirkus, film, teater, bildkonst, språk, historia, entreprenörskap, programmering, speldesign, e-sport, matlagning och djurhobbyer. Information om hobbygrupperna och anmälningsanvisningarna finns på skolornas webbplatser. Förutom den egna skolans hobbyutbud har eleverna också möjlighet att delta i hobbyer vid andra skolor.   

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet har blivit en permanent verksamhetsform i Helsingfors. Hobbyverksamheten med låg tröskel är en central del av stadens tjänster för barn och unga.  Tack vare Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är det enkelt och möjligt för alla att börja en ny hobby.  

Hobbyerna har blivit en naturlig förlängning av skoldagen och har också haft en positiv inverkan på skolgången. ”Trevliga gemensamma fritidsaktiviteter och möjligheten att prova på nya saker stöder elevernas trivsel i skolan och lärande”, gläder sig Kimmo Mustonen, områdeschef för den grundläggande utbildningen i Helsingfors stad. 

”Vi fortsätter ett nära samarbete med ungdomsledarna och elevvården vid skolorna, så att vi kan locka fler barn och unga till hobbyerna”, säger områdeschef Tiina Hörkkö vid Helsingfors stads ungdomstjänster.  

Mer information om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet :

Information om hobbygrupperna och anmälningsanvisningarna på skolornas webbplatser  

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet på Ungas Helsingfors-webbplatsen  (Länk leder till extern tjänst)

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet på stadens webbplats  

Information om Finlandsmodellen för hobbyverksamhet på UKM:s webbplats(Länk leder till extern tjänst)