Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors erbjuder avgiftsfria hobbyer som baserar sig på barnens och de ungas önskemål i samband med skoldagen. Den högklassiga och mångsidiga hobbyverksamheten ordnas i skolornas lokaler och deras näromgivning. Vi uppmuntrar föreningar, sammanslutningar, företag och övriga hobbyproducenter att anmäla sig som hobbyarrangör i Helsingfors.

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är en nationell verksamhetsmodell som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet och staden. Syftet med modellen är att öka barnens och de ungas välbefinnande och delaktighet genom hobbyverksamhet. Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är en permanent verksamhetsmodell som har antecknats i ungdomslagen i januari 2023. Läs mer om den nationella modellen på undervisnings- och kulturministeriets webbplats.(Länk leder till extern tjänst)

I Helsingfors erbjuder vi avgiftsfria hobbyer för skolelever i årskurserna 3–9 på finska, svenska och engelska. Hobbygrupperna samlas i skolornas lokaler eller skolornas näromgivning efter skoldagen före kl. 17. Hobbyverksamheten för läsåret 2024–2025 startar 2.9.2024 och pågår hela läsåret. 

Vi genomför Finlandsmodellen för hobbyverksamhet enligt principen för tre korgar. Skolorna i Helsingfors erbjuder kultur- och idrottshobbyer samt digitala eller övriga hobbyer. Eleverna kan välja en hobby som de tycker om från utbudet på över 30 hobbyer. I utbudet ingår bland annat parkour, fotboll, basketboll, gymträning, simning, klättring, cirkus, dans, cheerleading, teater, bildkonst, film, animation, matlagning, historia, programmering, speldesign och djurhobby. 

Läs mer om det mångsidiga hobbyutbudet på skolornas webbplats.

Gå till Hobbyer-webbplatsen(Länk leder till extern tjänst)

Den avgiftsfria verksamheten efter skoldagen för hobbyer också närmare de barn och unga som har färre möjligheter att prova olika hobbyer. Med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet kan vi skapa förutsättningar för långvariga hobbyer. 

Barnens och de ungas hobbyönskemål blir hörda  

Hobbyutbudet utgår från barnens och de ungas önskemål. Hobbyönskemålen samlas in med stadens egna hobbyenkäter och den nationella elevenkäten. 

Du kan ta del av resultaten från elevenkäterna på finska på UKM:s webbplats. (Länk leder till extern tjänst) 

Basketboll inom ramen för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i lågstadieskolan Pihkapuiston ala-asteen koulu. Bild: Maija Astikainen
Basketboll inom ramen för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i lågstadieskolan Pihkapuiston ala-asteen koulu. Bild: Maija Astikainen

Att bli hobbyarrangör

Helsingfors stad önskar föreningar, sammanslutningar, företag och andra hobbyaktörer välkomna att ordna hobbyverksamhet i enlighet med barnens och de ungas önskemål. Så kommer du med:  

 1. 1. Anmäl dig till DPS-registret

  Ange ditt intresse att vara tjänsteproducent för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors. Anmäl dig till DPS-registret (ett dynamiskt upphandlingssystem) i Cloudia-portalen för offentliga upphandlingar. Öppna Cloudia-portalen (Länk leder till extern tjänst).

  Anbudsförfrågningar för skolåret 2024–2025 har avslutats. En ny DPS inbjudan att delta (upphandlingsannons) kommer att publicerats på Cloudia Supplier Portal före slutet av året 2024. 

  Portalen har tre hobbykorgar: kultur, idrott och digital eller övrig. Anmäl dig till den korg eller de korgar vars hobbyinnehåll som du kan ordna.

  Detta skede förbinder dig inte till att ordna verksamheten.

 2. 2. Lämplighet som tjänsteproducent och kriterier för verksamheten

  Vid anmälningsskedet kontrollerar vi kandidaternas lämplighet. Tjänsteproducenten ska vara en juridisk aktör som kan ingå ett upphandlingsavtal med staden. Tjänsteproducenten ska ha ett FO-nummer för fakturering. 

  Tjänsteproducenten ska uppfylla följande krav som ställts på verksamheten: 

  Delaktighet 

  Hobbyerna utgår från barnens och de ungas önskemål så att hobbyutbudet motsvarar elevenkäten och informationen om de ungas önskemål i olika områden. Utgångspunkten för verksamheten är att deltagarna i gruppen har möjlighet att planera, ge idéer om verksamheten och genomföra den. Deltagarna och verksamhetsproducenterna ger respons på verksamheten två gånger om året. Deltagarnas vårdnadshavare meddelas om hobbyerna.  

  Högklassighet 

  Verksamheten är välplanerad och organiserad. Hobbyn motsvarar elevernas hobbyönskemål och stöder deltagarens utveckling i enlighet med deltagarens eget kunnande och ålder. Instruktörerna har fyllt 18 år och är proffs på hobbyinnehållet och hobbyverksamheten för barn och unga. De har förvärvat sin kompetens antingen genom utbildning eller erfarenhet. Områdesspecifik kännedom och kompetens ger mervärde för genomförandet av verksamheten i enlighet med områdets behov.  

  Jämlikhet och tillgänglighet 

  Hobbyerna är avgiftsfria och högklassiga, och de ordnas i skolans lokaler eller skolans näromgivning efter skoldagen före kl. 17. Hobbyinnehållet beaktar olika åldersgrupper och deltagarnas kunnande. Grupperna är avsedda antingen för elever i årskurserna 3–6 eller årskurserna 7–9, och de är öppna för alla elever i årskursen. Grupperna ska vara tillgängliga. Deltagarna kan ha en assistent, guide eller tolk med i gruppen vid behov.   

  Trygg atmosfär och kompisanda 

  Instruktörerna ser till att gruppen har en vänlig, trygg och uppmuntrande atmosfär där alla behandlas jämlikt. I hobbygruppen lär eleverna sig kompiskunskaper och man förstärker god social kompetens samt säkerställer att ingen blir ensam i gruppen. Man förebygger mobbning genom att stöda barnens och de ungas sociala engagemang i gruppen, och man ingriper i alla bråk- och mobbningssituationer och utreder dem. 

 3. 3. Svara på anbudsförfrågningar

  Vi väljer hobbyer till skolorna i enlighet med barnens och de ungas önskemål och skickar anbudsförfrågningar per e-post till de aktörer som godkänts i DPS-registret för att ordna hobbyerna. 

  Anbudsförfrågningar för skolåret 2024–2025 har skickats till de aktörer som godkändes i DPS-registret före den 20 mars 2024. Tidsfrist för inlämning av anbud var den 8 april 2024 kl. 12. 

 4. Ordna en hobby

  Vi ingår ett avtal med de utvalda aktörerna om ordnande av hobbyverksamheten för hela läsåret. Hobbyarrangören ansvarar för att ordna hobbyn i enlighet med avtalet.

Kontaktuppgifter

I Helsingfors koordineras verksamheten för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet av kultur- och fritidssektorn i samarbete med sektorn för fostran och utbildning. Du kan fråga om mer information om hur Finlandsmodellen för hobbyverksamhet genomförs i Helsingfors.