Eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning utvidgas och förenhetligas i Helsingfors 2022–2024

Eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning består av mångsidig handledd och fri verksamhet. Verksamheten utformas, planeras och organiseras
Kuva: Jefunne Gimpel

Eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning består av mångsidig handledd och fri verksamhet. Verksamheten utformas, planeras och organiseras tillsammans med barnen. Friluftsliv och motion och ett näringsrikt mellanmål utgör en del av det dagliga programmet. Gruppstorlek och tillräcklig personal fastställs per verksamhetsplats. Grupperna utarbetar dagliga och veckovisa planer, i vars innehåll stadens omfattande kultur-, konst-, idrotts- och fritidsutbud utnyttjas.

I Helsingfors finns 64 lekparker, av vilka 8 för närvarande anordnar eftermiddagsverksamhet för skolelever enligt lagen on grundläggande utbildning. Under åren 2022–2024 kommer skolelevers verksamhet att genomföras i enlighet med lagen om grundläggande utbildning i alla lekparker runt Helsingfors.

Syftet med förändringen är att se till att skolelevernas eftermiddagsverksamhet även i framtiden är tillräcklig i alla områden samt att förenhetliga praxis i Helsingfors. För grupper i eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning gäller lagstadgad personaldimensionering.

Skolor, lekparker, organisationer och privata serviceproducenter är gemensamt ansvariga för att tillhandahålla eftermiddagsverksamhet på 230 verksamhetsställen i Helsingfors. Verksamhet ordnas också i exempelvis skolor och i andra lokaler som lämpar sig för verksamheten och som finns nära skolorna.

Under läsåret 2022–2023 genomförs skolelevernas eftermiddagsverksamhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning i följande lekparker: Arabia, Brahe, Etupelto, Ida, Iso-Antti, Isonneva, Kankarepuisto, Kannelmäki, Kesanto, Kiikku, Kiiltotähti, Kotinummi, Lampi, Lohikäärmepuisto, Maunula, Myllynsiipi, Orava, Piika, Roihuvuori, Rusthollari, Seppä, Strömberg, Soihtu, Taivallahti, Tullinpuomi, Viikkari och Vähätupa.

I en del lekparker fortsätter verksamheten för skolelever under läsåret 2022–2023 som verksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik. De lekparker som organiserar lekparksverksamhet för skolelever informerar om verksamheten i lekparken i fråga.

Eftermiddagsverksamheten enligt lagen om grundläggande utbildning stöder en enhetlig lärostig för barn

Med eftermiddagsverksamheten för skolelever främjar man barns ömsesidiga vänskapsrelationer, trivsel i skolan och barns välbefinnande samt stöder barnens skoldag i sin helhet. Uppmärksamhet ägnas åt att främja deltagande av barn med särskilda behov och med olik kulturell bakgrund. Målet är att göra varje barns dag till en helhet.

Eftermiddagsverksamhet för skolelever är verksamhet som följer lagen om grundläggande utbildning. Den baserar sig på grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen som utarbetats av Utbildningsstyrelsen och på handlingsplanen för Helsingfors stads eftermiddagsverksamhet. Efter 2024 ordnas eftermiddagsverksamheten i Helsingfors som verksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning på ett enhetligt sätt i hela staden i enlighet med den plan som nu upprättats. Ändringar i och anmälningar till lekparker meddelas separat före verksamhetsperiodens början i de parker där ändringen kommer att äga rum 2023.

Ansökan till eftermiddagsverksamhet

Elever i årskurs 1–2 och elever med särskilda behov i högre årskurser kan ansöka till eftermiddagsverksamheten. Ansökningstiden för skolelevers eftermiddagsverksamhet för läsåret 2022–2023 är 21.3–22.4.2022. Vi informerar mer i detalj om eftermiddagsverksamheten och ansökningsinstruktionerna närmare ansökningstiden.

Klientavgifter för läsåret 2022–2023 är 100 euro i månaden (för verksamhet som slutar kl. 16) och 120 euro i månaden (för verksamhet som slutar kl. 17). Det är möjligt att ansöka om nedsatt klientavgift.

Verksamheten inleds den första dagen av höstterminen i augusti och ordnas enligt skolornas arbetstider och semestrar.

Mer information:

Ledande lekparkshandledare

Leena Palve-Kaunisto,  aamu ja iltapäivätoiminnan palvelupäällikkö, tfn 09 310 86809, leena.palve@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Lekparksverksamhet för skolelever

Eftermiddagsverksamhet