Ekosystemtjänster

Tjänster för ekosystemaktörer

It’s All About Dealflow!

Vi känner inte varje aktör i världen men vi har en omfattande verksamhet och ett väldigt extensivt inhemskt och internationellt nätverk ända från de nordiska länderna till Japan samt från Europa till USA. I tillväxtföretagsteamet arbetar vi i samarbete med de centrala ekosystemaktörerna i Finland och i världen.

Vårt tillväxtföretagsteam

  • modererar och erbjuder rådgivare och domare till både små och stora startup-evenemang.
  • söker startups utgående från uppdrag av investerare och de mest relevanta startup-evenemangen.
  • arrangerar evenemang för att bilda nya nätverk, där lokala och utländska inflytelserika aktörer träffas och skapar värdefulla kontakter, såväl inom den privata som den offentliga sektorn.
  • samarbetar med internationella ekosystemaktörer.
  • leder verksamheten för Health Incubator Helsinki  och Helsinki Education Hub .

Vi arrangerar evenemang som stöd för startups och ekosystemet. På våra evenemang kan du hitta din blivande affärspartner samt bilda nätverk. Se våra kommande evenemang (på finska).

Vårt team består av engagerade experter inom olika områden, så som spel, hälsa, blockchain och XR, artificiell intelligens samt teknologier inom miljö, utbildning och finansieringsbranscher. Bekanta dig med vårt tillväxtföretagsteam .

Du når oss även per e-post: startup@hel.fi .