Ekosystemtjänster

Tjänster för ekosystemaktörer

It’s All About Dealflow!

Vi känner inte varje aktör i världen men vi har en omfattande verksamhet och ett väldigt extensivt inhemskt och internationellt nätverk ända från de nordiska länderna till Japan samt från Europa till USA. I tillväxtföretagsteamet arbetar vi i samarbete med de centrala ekosystemaktörerna i Finland och i världen.

Vårt tillväxtföretagsteam

 • modererar och erbjuder rådgivare och domare till både små och stora startup-evenemang.
 • söker startups utgående från uppdrag av investerare och de mest relevanta startup-evenemangen.
 • arrangerar evenemang för att bilda nya nätverk, där lokala och utländska inflytelserika aktörer träffas och skapar värdefulla kontakter, såväl inom den privata som den offentliga sektorn.
 • samarbetar med internationella ekosystemaktörer.
 • leder verksamheten för Health Incubator Helsinki (Länk leder till extern tjänst) och Helsinki Education Hub (Länk leder till extern tjänst).

Vi arrangerar evenemang som stöd för startups och ekosystemet. På våra evenemang kan du hitta din blivande affärspartner samt bilda nätverk. Se våra kommande evenemang.

Vårt team består av engagerade experter inom olika områden, så som spel, hälsa, blockchain och XR, artificiell intelligens samt teknologier inom miljö, utbildning och finansieringsbranscher.

Du når oss även per e-post: startup@hel.fi (Länk öppnar standardprogram för e-post).

Bekanta dig med vårt tillväxtföretagsteam

"" Photographer: Photographer:

Namn
Timo Helenius

Titel
Head of Growth Services
"" Photographer: Photographer:

Namn
Lauri Määttänen

Titel
Program Manager, Growth Services
"" Photographer: Photographer:

Namn
Jukka Hakola

Titel
Business Helsinki Accelerator
"" Photographer: Photographer:

Namn
Harri Hoivala

Titel
Business Helsinki Accelerator
"" Photographer: Photographer:

Namn
Henrik Keinonen

Titel
Business Helsinki Accelerator, Investor Relationships
"" Photographer: Photographer:

Namn
Eero Nikula

Titel
Business Helsinki Accelerator
"" Photographer: Photographer:

Namn
Teemu Seppälä

Titel
Startups Soft-Landing Lead
"" Photographer: Photographer:

Namn
Mikko Armila

Titel
Soft-Landing Services for Startups
"" Photographer: Photographer:

Namn
Jochen Faugel

Titel
Soft-Landing Services for Startups
"" Photographer: Photographer:

Namn
Mia-Stiina Heikkala

Titel
Education, Project Lead, Helsinki Education Hub
"" Photographer: Photographer:

Namn
Miikka Neuvonen

Titel
Community Manager, Helsinki Education Hub
"" Photographer: Photographer:

Namn
Ville Bengs

Titel
Communications & Marketing, Helsinki Education Hub
"" Photographer: Photographer:

Namn
Christian Lardot

Titel
Health and Wellbeing, Program Lead, Health Incubator Helsinki
"" Photographer: Photographer:

Namn
Gian-Luca Cioletti

Titel
Business Advisory, Health Incubator Helsinki
"" Photographer: Photographer:

Namn
Touko Kontro

Titel
Startup Business Advisory
"" Photographer: Photographer:

Namn
Francis Tam

Titel
Startup Business Advisory