Ilmoitus ympäristöhaitasta

Jos havaitset ympäristöhaittaa aiheuttavaa toimintaa tai ympäristön pilaantumista, sinun kannattaa olla yhteydessä suoraan haitan aiheuttajaan tai tahoon, jonka alueella haittaa esiintyy. Esimerkiksi pölyävästä tai meluavasta työmaasta kannattaa antaa palautetta suoraan työmaalle tai taloyhtiön roskaisesta pihasta kyseiselle taloyhtiölle.

Jos yhteydenotto haitan aiheuttajaan ei korjaa tilannetta, voit ilmoittaa ympäristöhaitasta kaupungille palautelomakkeella.

Ilmoitus voi koskea esimerkiksi
- melua
- päästöä vesistöön tai maahan
- savuhaittaa
- rakennustyömaan pölyä
- roskaantumista.

Jos ilmoituksesi edellyttää ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelyä, ohjaamme sen ympäristövalvontaan. Jos ilmoitus koskee kaupungin omaa toimintaa, ohjaamme ilmoituksen sille kaupungin yksikölle, joka vastaa toiminnasta.

Käsittelemme ympäristövalvontaan tulevat ilmoitukset pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä ja harkitsemme käsittelytarpeen aina tapauskohtaisesti. Ilmeisen perusteettomasta ilmoituksesta voimme periä ympäristönsuojelunviranomaisen taksan mukaisen maksun.

Mitä tarkemmin kuvailet haitan, sen aiheuttajan ja sijainnin, sitä varmemmin saamme asian selvitettyä. Jos mahdollista, liitä mukaan valokuva tai äänitallenne haitasta. Kerro palautteessa myös nimesi ja yhteystietosi, jotta voimme olla sinuun tarvittaessa yhteydessä. Ympäristövalvonnassa emme yleensä selvitä nimettömiä ilmoituksia.

Ilmoita ympäristöhaitasta

Ilmoita ympäristöhaitasta palautelomakkeella. Otathan huomioon, että palautteen kulku ympäristövalvontaan voi kestää muutaman päivän. Jos haitta edellyttää nopeampaa reagointia, lähetä sähköpostia osoitteeseen kymp.ymparistovalvonta@hel.fi.

Lisätiedot

Ilmoitukset ovat pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja ja ilmoittajan tiedot tallennetaan ympäristöpalveluiden tietokantaan, jos ilmoitus käsitellään ympäristöpalveluissa.

Linkit

Asioi verkossa

Toimi näin, jos ympäristö tai terveys on vaarassa

  • Jos ympäristöhaitta vaatii nopeita torjuntatoimenpiteitä esimerkiksi ympäristön pilaantumisen tai terveyshaitan takia esimerkiksi ympäristöonnettomuudessa, ilmoita asiasta hätäkeskukseen numeroon 112.
  • Estä mahdollisuuksien mukaan ympäristölle haitallisten aineiden leviäminen ympäristöön.
  • Ilmoita ympäristövahingosta mahdollisuuksien mukaan sen kiinteistön tai tontin omistajalle, jonka alueella vahinko on tapahtunut.

Jos epäilet ympäristörikosta, ilmoita poliisille

Jos ympäristöhaitta on syntynyt tarkoituksellisen tai huolimattoman toiminnan seurauksena, kyse voi olla ympäristörikoksesta. Ilmoita tällaisesta toiminnasta poliisille. Tavallisimpia ympäristörikoksia ovat jätteiden jättäminen luontoon, rauhoitettujen eläinten tai kasvien turmeleminen sekä erilaiset luvattomat päästöt ympäristöön.

Lue ympäristörikoksista poliisin verkkosivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)