Päiväkoti Kanava

päiväkoti Kanava

Yksikön toimintakulttuuri:

Osallisuus ja yhteenkuuluvuus
Auringonpilkku-Kanavassa vaalimme lapsen osallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi kolmea hyvettä: ystävällisyyttä, reiluutta ja kannustavuutta. Jokaisella on oikeus kokea itsensä tärkeäksi ja merkitykselliseksi, jokainen on tärkeä osa yhteisöämme

Positiivinen pedagogiikka
Auringonpilkku-Kanavassa henkilöstö toteuttaa positiivista pedagogiikkaa, joka keskittyy lapsen vahvuuksiin ja onnistumisiin. Positiivinen ilmapiiri kannustaa sekä lapsia, että aikuisia yhteiseen, iloiseen oppimiseen.

Luonnossa kotonaan & luontotoiminta
Yksikössämme toimii tällä hetkellä kahdeksan Luonnossa kotonaan ryhmää ja nämä ryhmät toimivat Suomen Ladun määrittämien Luonnossa kotonaan kriteerien mukaisesti.
Monipuolinen luontotoiminta näkyy jokaisen yksikkömme ryhmän toimintavuodessa.

Suomi toisena kielenä
Pidämme kielellistä moninaisuutta rikkautena ja suomen kielisenä yksikkönä suunnittelemme toimintamme tukemaan lapsen suomen kielen kehitystä lapsen omaa kieli- ja kulttuuritaustaa kunnioittaen.

Päiväkodinjohtaja Juha Koskelainen
p.09 310 61786
juha.koskelainen@hel.fi

Päiväkodin varajohtaja Mats Andersson
p. 09 310 69714
mats.andersson@hel.fi

Lapsiryhmät

Kanava 1 Koulun yhteydessä
Aurinkotuulenkatu 11
00990 Helsinki
PL 99935

Luonnossa kotonaan* Aallot /Esikoulu/5-Vuotiaat
09 310 45081 / 040 671 8064

Luonnossa kotonaan* Laineet /Esikoulu
09 310 45083 / 040 671 8084

Luonnossa kotonaan* Mainingit /Esikoulu
09 310 42095 / 040 162 8471

Pärskeet/ Esikoulu/5-Vuotiaat
09 310 45082 / 040 671 8063

Kanava 2 Paviljonki
Leikosaarentie 37
00990 Helsinki
PL 99935

Luonnossa kotonaan* Tyrskyt/ 3 - 5-vuotiaat
0931022348 / 0406729031

Luonnossa kotonaan* Kaarnaveneet/ 1 - 3-vuotiaat
09 31028484 / 040 7238813

Luonnossa kotonaan* Pisarat / 3 - 4-vuotiaat
0931022347 /0406620474
Kanava 3 Paviljonki
Leikosaarentie 37
00990 Helsinki
PL 99935

Luontoryhmä Loiskeet /1 - 3-vuotiaat
09 310 41329 / 040 7371252

Luonnossa kotonaan* Purot / 3 - 5-vuotiaat
09 310 20014 / 040 143 9688

Luonnossa kotonaan* Pyörteet / 5-vuotiaat
09 310 41331 / 040 737 2643

* Päiväkoti Kanavan Luonnossa kotonaan ryhmät ovat osa Suomen Ladun koordinoimaa päiväkotiryhmien, perhepäivähoitajien ja iltapäiväkerhojen verkostoa.
Luonnossa kotonaan toimintaa ohjaavat yhtäläiset kriteerit - ulkoilmaelämä, ympäristö- ja luontokasvatus sekä luontoliikunta ovat kaiken keskiössä.

Luontoryhmäläisten sekä Luonnossa kotonaan -ryhmäläisten tulee saapua päiväkotiin viimeistään klo 9, jotta lapsi ehtii mukaan päivän toimintaan.
Luontoryhmät ja Luonnossa kotonaan ryhmät retkeilevät lähiluontoon vähintään kolmesti viikossa.

Yhteystiedot

Aurinkotuulenkatu 11, 00990 Helsinki Näytä sijainti palvelukartalla
suomi
PL 99935, 00099 Helsingin kaupunki

Päiväkodinjohtaja
Juha Koskelainen
+358 9 310 61786
juha.koskelainen@hel.fi

Päiväkodin varajohtaja
Mats Andersson
+358 9 310 69714
mats.andersson@hel.fi

Osoitteessa Aurinkotuulenkatu 11 A, Esiopetus ryhmä
Aallot, Luonnossa kotonaan
09 310 45081(Linkki aloittaa puhelun)
Osoitteessa Leikosaarentie 37, 1-2 vuotiaat
Kaarnaveneet, Luontoryhmä
09 310 28484(Linkki aloittaa puhelun)
Esiopetus ryhmä
Laineet, Luontoryhmä
09 310 45083(Linkki aloittaa puhelun)
Osoitteessa Leikosaarentie 37, eri-ikäisten ryhmä
Loiskeet
+358 9 310 41329(Linkki aloittaa puhelun)
Esiopetus ryhmä
Mainingit, Luontoryhmä
09 310 42095(Linkki aloittaa puhelun)
Osoitteessa Leikosaarentie 37, 3-5 vuotiaat
Pisarat, Luontoryhmä
09 310 22347(Linkki aloittaa puhelun)
Osoitteessa Leikosaarentie 37, 3-5 vuotiaat
Purot, Luonnossa kotonaan
3-5 vuotiaat
Pyörteet, Luonnossa kotonaan
Esiopetus ryhmä
Pärskeet
Osoitteessa Leikosaarentie 37, 3-5 vuotiaat
Tyrskyt, Luonnossa kotonaan

Sijainti

Aurinkotuulenkatu 11, 00990 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Palvelut