Hyppää pääsisältöön

Päiväkoti Ariel

päiväkoti Ariel

Arielin päiväkodin toiminnan painopisteet

Lapsen hyvä arki
- Tärkein tavoitteemme on luoda lapselle turvallinen ja hyvä arki, jossa lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Kasvattajat toimivat sensitiivisesti vastaamalla lapsen tarpeisiin huomiosta, turvallisuudesta ja emotionaalisesta tuesta. Sensitiivisyyteen liittyy kyky havaita ja tulkita lapsen sanattomia eleitä ja aloitteita.
- Kasvattajat sitoutuvat toimintaan, välittävät myönteisiä tunteita ja antavat onnistumisen kokemuksia lapsille.

Positiivinen pedagogiikka: "Se mihin kiinnitetään huomiota, lisääntyy."
- Kasvattajat ohjaavat lapsia myönteisillä keinoilla - positiiviset rajat.
- Harjoittelemme ajattelutaitoja, tunteiden tunnistamista sekä vuorovaikutustaitoja.
- Lasten vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet huomioidaan toiminnan suunnittelussa.

Osallisuus, vuorovaikutus ja ilmapiiri
- Hyvä ilmapiiri lähtee kasvattajien välisestä välittävästä ja kunnioittavasta vuorovaikutuksesta
- Ilmapiiri luodaan yhdessä hyvillä kaveritaidoilla, joita harjoitellaan päivittäin leikeissä.
- Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ryhmän kaveripiireissä, lastenkokouksissa ja yhteisten projektien ideoimisessa sekä ryhmän portfolion arviointi osuudessa

Arielin aakkoset hyvään päivään

O = onnistuen, oppien ja oivaltaen
L = leikkien ja liikkuen
E = elämyksiä tarjoten
T = toiset huomioiden

T = tapoja vaalien
Ä = älyllisesti haastaen
R = retkeillen luonnossa ja kaupungissa
K = kielen rikasta maailmaa käyttäen
E = ennakkoluulottomasta ja eettisesti kohdaten
Ä = ääntäsi ja toiveistasi kuunnellen

Sijainti

Arielinkatu 6 00540 Helsinki