Iltapäivätoiminta / Leikkipuisto Linja

Perusopetuksen iltapäivätoiminta on 1.-2.-luokkalaisille sekä erityisen tuen oppilaille suunnattua ohjattua maksullista toimintaa koulupäivän jälkeen.

Leikkipuisto Linjan 1-luokkalaisten iltapäivätoiminta alkaa Kallion ala-asteen väistötilasta, Porvoonkatu 2, heti koulupäivän päättymisen jälkeen lukujärjestyksen mukaisesti. Ohjaajat kulkevat leikkipuisto Linjaan 1-luokkalaisten kanssa.

Leikki on keskeinen työtapamme ja toimintamuotomme. Leikissä yhdistyvät keskeiset oppimista edistävät elementit: innostus, oivallus, itseilmaisu, yhdessä tekeminen ja omien taitojen haastaminen. Leikillä on positiivisia vaikutuksia lasten kehitykseen, hyvinvointiin ja oppimiseen. Puolustamme leikkiä osana kasvua ja kehitystä.

Toiminta on monipuolista lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa sekä mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset. Leikkipuistossa lapset ovat aktiivisia toimijoita; toiminnan suunnittelu ja toteutus lähtevät lasten toiveista ja tarpeista. Järjestämme päivittäin vaihtelevaa ohjattua toimintaa sekä sisällä, että ulkona. Iltapäivätoiminnassa on toisia kunnioittava, turvallinen ja kannustava toimintaympäristö.

Leikkipuisto Linjan arjen käytäntöjä:
- Leikkipuistoon tullessaan lapset tervehtivät ohjaajaa ja vievät repun paikalleen naulakkoon.
- Kännykät jätetään reppuihin, lapsen saa parhaiten kiinni soittamalla leikkipuiston puhelimeen 09 310 42 570
- Säänmukaiset vaatteet ja varavaatteet ovat tärkeitä, jotta leikkiminen olisi hauskaa säällä kuin säällä.
- Vanhemmat voivat päättää, saako lapsi lähteä itse iltapäivätoiminnasta vai haetaanko hänet. Tämä tieto on tärkeä olla ohjaajilla.
- Joskus tulee riitaa lasten välille. Leikkipuiston työntekijöillä on käytössä sovittelumalli MiniVerso, joka on selkeä menetelmä, jonka avulla sovittelukoulutuksen saanut leikkipuiston ohjaaja auttaa lapsia itse löytämään ratkaisuja riitoihinsa. MiniVerso luo edellytykset lasten aidolle osallisuudelle riitatilanteissa. Ohjaamme lapsia keskustelemalla ja autamme lapsia sopimaan riidat leikkipuistopäivän aikana. Tarpeen vaatiessa kutsumme vanhempia mukaan selvittämään asioita yhdessä.
- Yhteistyö: Meihin voi myös aina olla yhteydessä lasten asioihin ja kaverisuhteisiin liittyen.
- Toiminta muokkautuu lasten toiveiden pohjalta päivittäin.

Koulujen loma-aikojen toiminta:
Keskisessä Helsingissä leikkipuistot järjestävät koululaisille koulujen loma-aikoina maksutonta ohjelmaa muun muassa päiväleirejä, retkiä sekä liikunta-, musiikki- ja taidetuokioita. Näistä tulee lisätietoa lähempänä loma-aikoja.

Yhteystiedot

Toinen linja 6, 00530 Helsinki Näytä sijainti palvelukartalla

Voimassa toistaiseksi:
- ma-pe 12.00-17.00

suomi

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksu on 100 €/kk, kun toiminta päättyy klo 16.00 ja 120 €/kk, kun toiminta päättyy klo 17.00.

Sijainti

Toinen linja 6, 00530 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)