Regional division of Swedish-language schools

Northern District 

Åshöjdens grundskola
Kottby lågstadieskola
 – Arabias kvartersskola
Månsas lågstadieskola 
Staffansby lågstadieskola

Eastern District

Botby grundskola 
Brändö lågstadieskola 
Degerö lågstadieskola 
Nordsjö lågstadieskola 
Östersundom skola

Southern District 

Grundskolan Norsen
Brändö lågstadieskola  
Drumsö lågstadieskola
Minervaskolan

Western District

Hoplaxskolan
– Haga-enheten
– Kårböle-enheten
– Munksnäs-enheten
– Sockenbacka-enheten
Zacharias Topeliusskolan