Startbanskvarteren blir centrum i Malms flygplatsområde

Detaljplanläggningen av Startbanskvarteren i Malm börjar. Av Startbanskvarteren planeras hela centrum för Malms flygplatsområde, som genomkorsas av snabbspårvägen Vik–Malm. I planeringsområdet finns också en betydande del av Flygplatsparken.
Kiitotienkortteleiden suunnittelualue kartalla.

Av Malms flygplatsområde planeras ett särpräglat och mångsidigt område längs spårvägsförbindelserna som förbinder hela nordöstra Helsingfors. Startbanskvarteren som planeras nu blir områdets centrum, där förutom boende även de viktigaste service- och affärslokalerna i Malms flygplatsområde finns.

Öppna vyer och omväxlande stadsmiljö

Målet med planeringen av Startbanskvarteren är ett tätt och trivsamt område som erbjuder attraktiva boendemiljöer samt tjänster i en trivsam och promenadvänlig stadsmiljö. För området planeras byggande i varierande skala och olika utrymmen för stadslivet, från smala promenadstråk till öppna stadslandskap. Boendealternativen omfattar allt från småhus till utsiktsbostäder. Parkeringen i området placeras i huvudsak i centraliserade parkeringsanläggningar.

De gamla landningsbanornas historiska sträckningar kommer att bevaras och utgöra grunden för planeringen av den nya stadsstrukturen. Längs dem går bland annat områdets centrala gång- och cykelleder, och sträckorna av landningsbanor öppnar upp långa, öppna vyer mellan byggnaderna.

Sträckningen för snabbspårvägen Vik–Malm går också genom området, och den fungerar som en av utgångspunkterna för planeringen. Spårvagnshållplatsen i centrum av Malms flygplatsområde ligger i mitten av planeringsområdet och det täta byggandet koncentreras kring den. Närmare sträckningar och hållplatsens exakta placering avgörs i detaljplanen.

Vid planeringsområdets östra kant finns en betydande del av den kommande Flygplatsparken, vars planering ordnades en öppen internationell landskapsarkitekturtävling. Parkens översiktsplan har upprättats på basis av det förslag som vann tävlingen. Parken utgör en central del av det omfattande parknät som förenar hela Malms flygplatsområde, och som kopplar området till sin omgivning och erbjuder invånarna mångsidiga rekreationsmöjligheter. Parken fungerar också som en del av områdets ängsnät.

Delta i invånarmötet den 4 oktober

Du kan bekanta dig med programmet för deltagande och bedömning av Startbanskvarteren och beredningsmaterialet för planen 25.9–13.10.2023 på hel.fi/planer. Planerna presenteras också på invånarmötet på webben onsdagen den 4 oktober 2023 kl. 17.00. Programmet för mötet och deltagarlänken finns på webben på hel.fi/asukastilaisuudet.

Du kan se inspelningen av presentationsdelen av mötet på stadsmiljösektorns Youtube-kanal(Länk leder till extern tjänst) under två veckor efter mötet.

Planutkastet kommer uppskattningsvis till påseende våren 2024 och syftet är att planförslaget ska presenteras i stadsmiljönämnden hösten 2024. Därefter går planförslaget vidare till behandling i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Rättelse 22.9.2023 kl. 15: Namnet på området är korrigerat från Landningsbanekvarteren till Startbanskvarteren.