Kiitotienkortteleista Malminkentän tuleva keskusta

Malmin Kiitotienkortteleiden asemakaavoitus käynnistyy. Kiitotienkortteleista suunnitellaan koko Malminkentän alueen keskustaa, jonka läpi kulkee Viikin-Malmin pikaraitiotie. Suunnittelualueella on myös merkittävä osa Lentoasemanpuistosta.
Kiitotienkortteleiden suunnittelualue kartalla.
Kiitotienkortteleiden suunnittelualue kartalla.

Malminkentän alueesta suunnitellaan koko koillista Helsinkiä yhdistävä omaleimainen ja monimuotoinen alue raitiotieyhteyksien varrelle. Nyt suunniteltavista Kiitotienkortteleista tulee alueen keskusta, jonne sijoittuvat asumisen lisäksi Malminkentän keskeisimmät palvelu- ja liiketilat.

Avaria näkymiä ja vaihtelevaa kaupunkiympäristöä

Kiitotienkortteleiden suunnittelun tavoitteena on tiivis ja viihtyisä alue, joka tarjoaa houkuttelevia asumisen ympäristöjä sekä palvelut miellyttävässä ja kävelyä suosivassa kaupunkiympäristössä. Alueelle suunnitellaan vaihtelevan mittakaavaista rakentamista ja kaupunkielämälle erilaisia tiloja kapeista kävelyreiteistä avariin kaupunkimaisemiin. Asumisen vaihtoehdot ulottuvat pientaloista näköala-asuntoihin. Alueen pysäköinti sijoitetaan pääosin keskitettyihin pysäköintilaitoksiin.

Vanhojen kiitoratojen historialliset linjaukset tulevat säilymään ja ne toimivat uuden kaupunkirakenteen suunnittelun pohjana. Niitä pitkin kulkevat muun muassa alueen keskeiset jalankulku- ja pyöräilyreitit, ja kiitoratojen akselit avaavat pitkiä, avaria näkymiä rakennusten väleistä.

Alueen läpi kulkee myös Viikin-Malmin pikaraitiotien linjaus, joka toimii yhtenä suunnittelun lähtökohtana. Malminkentän keskustan raitiotiepysäkki sijoittuu suunnittelualueen keskelle ja tiivein rakentaminen keskitetään sen ympärille. Tarkempi linjaus sekä pysäkin tarkka sijoitus ratkaistaan asemakaavassa.

Suunnittelualueen itäreunalla on merkittävä osa tulevasta Lentoasemanpuistosta, jonka suunnittelusta järjestettiin avoin kansainvälinen maisema-arkkitehtuurikilpailu. Puiston yleissuunnitelma on laadittu kilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Puisto muodostaa keskeisen osan koko Malminkentän aluetta yhdistävää laajaa puistoverkostoa, joka kytkee alueen ympäristöönsä ja tarjoaa asukkaille monipuoliset virkistysmahdollisuudet. Puisto toimii myös osana alueen niittyverkostoa. 

Osallistu asukastilaisuuteen 4.10.

Kiitotienkortteleiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja kaavan valmisteluaineistoon voi tutustua 25.9.–13.10.2023 osoitteessa hel.fi/suunnitelmat. Suunnitelmia esitellään myös verkkoasukastilaisuudessa keskiviikkona 4.10.2023 klo 17.00. Tilaisuuden ohjelma ja liittymislinkki löytyvät verkosta osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet.

Tilaisuuden esittelyosuuden tallenne on katsottavissa kaupunkiympäristön Youtube-kanavalta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) tilaisuuden jälkeen kahden viikon ajan.

Kaavaluonnos tulee nähtäville arviolta keväällä 2024 ja kaavaehdotus on tarkoitus esitellä kaupunkiympäristölautakunnassa syksyllä 2024. Tämän jälkeen kaavaehdotus etenee kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn.