Socionomer inom småbarnspedagogik har en tydlig arbetsbeskrivning i Helsingfors – ”Välkommen för att arbeta hos oss!”

Helsingfors stad har skapat en arbetsbeskrivning för de nya socionomerna inom småbarnspedagogik. En plats som en viktig medlem i ett mångprofessionellt team väntar. 
Pehmoleluja korissa
Bild: Antti Nikkanen

En socionom inom småbarnspedagogik planerar, utvärderar och förverkligar pedagogisk verksamhet samt stödjer barnens individuella lärande. Tack vare sin utbildning och sin specialkompetens kan hen bidra med sociala, samhälleliga och socialpedagogiska perspektiv.

 – I Helsingfors arbetar socionomer inom småbarnspedagogik i mångprofessionella team. Vi har varit mycket nöjda med socionomernas kompetens som är viktig i synnerhet för att identifiera och bedöma riskfaktorer för barns och familjers välbefinnande, erbjuda rätt riktat stöd samt planera, implementera och utvärdera samarbetsstrukturerna med social- och hälsovården, säger Jenni Tirronen, chef för småbarnspedagogiken vid Helsingfors stad. 

Yrkesbeteckningen socionom inom småbarnspedagogik är ny och behörighetsvillkoren för socionomer har undergått förändringar på sistone till följd av reformen av lagen om småbarnspedagogik. I år utexamineras de facto de första socionomerna med ny behörighet från yrkeshögskolor.

”Ett klart behov vid staden”

Arbetsbeskrivningen för socionomer inom småbarnspedagogik har fått ett förtydligande i Helsingfors: socionomerna har sin egen arbetsbeskrivning och sin egen plats i ett mångprofessionellt team sida vid sida med lärare och barnskötare inom småbarnspedagogik. 

– Jag upplever att mina styrkor som socionom är min kunskap om delaktighet och barnets rättigheter. Jag kan se varje barn som individ och ändå se helheten och stöda barnet i dess vardag. Om barnets familj behöver stöd, till exempel i samband med en skilsmässa, kan socionomen erbjuda rätt slags stöd, säger socionomen Miranda Stubb som arbetar vid Daghemmet Tärnan på Drumsö.

Till en socionoms uppgifter hör att stödja barnens sociala utveckling till en medlem i gemenskapen, stärka barnens och familjernas delaktighet, sörja för att familjerna känner till stadens servicesystem och främja likabehandling av barn i Helsingfors.

– Socionomer har en specialkompetens som gör att de fyller ett klart behov vid staden. Vi vill skapa arbetsgemenskaper där allas kompetens kommer väl till användning, betonar Miia Kemppi, chef för den finska småbarnspedagogiken vid Helsingfors stad.


Kontinuerlig ansökan till arbete nu öppen

Helsingfors har öppnat kontinuerlig ansökan till arbetsplatser för viss tid för socionomer inom småbarnspedagogik. Det här innebär att en socionom inom småbarnspedagogik eller en studerande inom branschen kan söka en arbetsplats i en bestämd stadsdel och för en bestämd tidsperiod – helt enligt eget önskemål. 

Ansökan till ordinarie arbetsplatser pågår fram till den 6.3 inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken. Lediga arbetsplatser för socionomer inom småbarnspedagogik hittar du på helsinkirekry.fi med sökordet ”socionom”.

Studera till socionom vid sidan av arbetet

I framtiden är det möjligt att skaffa sig behörighet som socionom inom småbarnspedagogik genom att studera vid sidan av arbetet. Yrkespersoner inom småbarnspedagogiken som redan arbetar vid Helsingfors stad kan ansöka. 

Staden stödjer den som studerar vid sidan av arbetet så att hen kan använda 74 dagar med lön för studier av det här slaget.

– Helsingfors vill vara en god arbetsplats för yrkespersoner inom småbarnspedagogiken. Hos oss får man utvecklas och utnyttja sina styrkor. Välkommen för att arbeta med oss, säger Kemppi.

De anställda får dessutom påverka utformningen av arbetet som socionom inom småbarnspedagogik.

– Arbetsbilden är fortfarande ny. Jag tror att mitt jobb som socionom kommer att utvecklas ju mer jag arbetar. Vi på Tärnan har ett bra team och ingen behöver känna att hen måste klara något helt på egen hand, säger Stubb.