Varhaiskasvatuksen sosionomilla on selkeä työnkuva Helsingissä – ”Tervetuloa meille töihin!”

Helsinki on rakentanut uusille varhaiskasvatuksen sosionomeille tehtävänkuvan ja varmistanut, että heille on oma paikkansa moniammatillisessa tiimissä.
Pehmoleluja korissa
Kuva: Antti Nikkanen

Varhaiskasvatuksen sosionomi suunnittelee, arvioi ja toteuttaa pedagogista toimintaa ja tukee lasten yksilöllistä oppimista lapsiryhmässä. Koulutustaustansa ja erityisosaamisensa ansiosta hän tuo lapsiryhmään ja omaan työtiimiinsä yhteisöllisiä, yhteiskunnallisia ja sosiaalipedagogisia näkökulmia ja osaamista.

– Helsingissä varhaiskasvatuksen sosionomit työskentelevät moniammatillisissa tiimeissä. Tämä on toimiva malli. Esihenkilömme ovat olleet erittäin tyytyväisiä sosionomien osaamiseen, joka on tärkeää eritoten lasten hyvinvoinnin, moniammatillisen työn ja perhekeskusajattelun näkökulmasta, sanoo Helsingin varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi.

Varhaiskasvatuksen sosionomin nimike on uusi, ja sosionomien kelpoisuusehdoissa on tehty viime aikoina muutoksia varhaiskasvatuslain uudistuksen vuoksi. Tänä vuonna ammattikorkeakouluista valmistuvatkin ensimmäiset varhaiskasvatuksen sosionomit uusilla kelpoisuuksilla.

”Erityisosaamiselle selkeä tarve”

Varhaiskasvatuksen sosionomien tehtävänkuva on Helsingissä selkiytetty: sosionomeille on oma paikkansa ja työnkuvansa moniammatillisessa tiimissä varhaiskasvatuksen opettajan ja lastenhoitajan rinnalla.

– Koen, että vahvuuteni varhaiskasvatuksen sosionomina on tietoni osallisuudesta ja lapsen oikeuksista. Näen lapset yksilöinä, mutta näen samalla myös kokonaiskuvaa ja osaan tukea lasta jokapäiväisessä elämässä. Jos lapsen perhe tarvitsee tukea, esimerkiksi eron yhteydessä, sosionomi osaa tarjota oikeanlaista tukea, sanoo sosionomi Miranda Stubb, joka työskentelee Daghemmet Tärnanissa Lauttasaaressa.

Sosionomin kunnianhimoisina tehtävinä on tukea lasten sosiaalista kasvua yhteisön jäsenenä, vahvistaa lasten ja perheiden osallisuutta, vastata lasten hyvinvointia tukevia järjestelyjä, tuoda kaupungin palvelujärjestelmää perheille tutuksi ja edistää lasten yhdenvertaisuuden toteutumista Helsingissä.

– Sosionomien erityisosaamiselle on kaupungissa selkeä tarve. Haluamme rakentaa työyhteisöjä, joissa jokainen saa käyttää omaa osaamistaan, Kemppi painottaa.

Jatkuva haku työhön on auki

Sosionomin tehtäviin on Helsingissä mahdollista hakea niin sanotun jatkuvan haun kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatuksen sosionomi tai alaa opiskeleva voi hakea työpaikkaa itse toivomastaan kaupunginosasta ja haluamalleen ajanjaksolle.

Määräaikaisiin työtehtäviin on jatkuva haku, ja vakinaisten tehtävien haku aukeaa kevään aikana. Varhaiskasvatuksen sosionomin avoimet työpaikat löytyvät sivulta helsinkirekry.fi hakusanalla ”sosionomi”.

Sosionomiksi työn ohessa ja palkallisia opiskelupäiviä

Varhaiskasvatuksen sosionomiksi on tulevaisuudessa mahdollista pätevöityä myös työn ohessa suoritettavassa koulutuksessa. Siihen voivat hakea mukaan Helsingin kaupungissa jo työskentelevät varhaiskasvatuksen ammattilaiset kuten lastenhoitajat ja leikkipuistotyöntekijät. Kaupunki tukee jokaista työn ohessa koulutettavaa niin, että työntekijä voi käyttää yli 70 palkallista päivää opiskelemiseen.

– Helsinki haluaa olla hyvä työpaikka varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Täällä saa kehittyä ja hyödyntää omia vahvuuksiaan. Lämpimästi tervetuloa meille töihin, Kemppi sanoo.

Työntekijät pääsevät myös itse vaikuttamaan siihen, millaiseksi varhaiskasvatuksen sosionomin uusi työtehtävä lopulta muodostuu.

– Työnkuva on vielä uusi. Luulen, että ainakin minun työni sosionomina tarkentuu entisestään ajan kuluessa. Meillä on Tärnanilla hyvä tiimi, eikä kenenkään tarvitse tuntea, että pitäisi osaa tehdä asioita yksin, Stubb kertoo.