I Hesperiaparken genomförs undersökningar med anknytning till den kommande totalrenoveringen

Helsingfors stad genomför grundundersökningar nära Hesperiaparkens strand. Undersökningarna inleds i början av februari och avslutas före utgången av månaden. Undersökningarna hänger ihop med den kommande totalrenoveringen av Hesperiaparken och Hagasundsparken.
För borrning i Hesperiaparken används arbetsmaskiner enligt bilden.  Bild: Mitta Oy
För borrning i Hesperiaparken används arbetsmaskiner enligt bilden. Bild: Mitta Oy

Syftet med grundundersökningarna är att ta reda på vilka lösningar som kan användas för att göra strandområdet kring Tölöviken så naturlig som möjligt. Undersökningarna genomförs med ändamålsenlig undersökningsutrustning, och de huvudsakliga undersökningsmetoderna är borrning och markprovtagning. Undersökningsplatserna är belägna på cirka 20–50 meters avstånd från varandra. 

Grundundersökningarna kommer att genomföras i parkområdet i februari. Borrning utförs på vintern då marken är frusen och borrningen lämnar bara små spår på jorden. I själva borrningen pressas en tunn stång ner i jorden, vilket bara lämnar ett hål på några centimeter. Borrningen planeras så att inga träd skadas under arbetet. Arbetet kan ibland försvåra användningen av rutterna i parken. 

– Borrning är en krävande metod. Vi strävar efter att slutföra arbetet så snabbt som möjligt, och därför ber vi stadsborna om tålamod under undersökningsarbetet. Det är viktigt för arbetets smidighet och säkerhet att borrningen kan utföras med så få störningar som möjligt, säger projektchef Jere Saarikko från Helsingfors stadsmiljösektor.   

Utgångspunkten för renoveringen av stranden är att endast de nödvändiga åtgärderna vidtas för att stoppa fortsatt erosion, att laga underminerade strandbankar och att bygga tillräckliga växtunderlag för nya träd. Målet är att strandbanken även i framtiden är täckt av naturlig strandväxtlighet. 

Vad är grundundersökningar och varför behövs de? 

Tölövikens västra och norra stränder är täckta av mjuka lerlager. Under årens lopp har jordmassor förts till parken, det vill säga det har gjorts så kallade områdesutfyllningar. Några av dessa områden är belägna nära strandlinjen på mjuka lerlager. Den mjuka markgrunden har till viss del sjunkit under fyllningslagren, och egenskaperna hos jordlagren har förändrats.  

För planeringen av parkens renovering behövs aktuell information om markgrunden. Syftet med borrningen och jordprovtagningen är att ta reda på markgrundens skikt och skiktens hållfasthetsegenskaper. Undersökningarna tar reda på hur mycket vikt som kan läggas till på jordlagret och hur detta påverkar strandpromenaden.  

Utkastet till parkplan färdigställs under våren 

En totalrenovering planeras för Hesperiaparken och Hagasundsparken, för vilken utarbetas en parkplan för närvarande. Utkastet till parkplan kommer att färdigställas i början av året och kan ses på ett invånarmöte som anordnas under våren och samtidigt på www.hel.fi/planer under Gatu- och parkplaner. Tidtabellen för byggandet preciseras senare.