Hesperian puistossa tehdään tulevaan peruskorjaukseen liittyviä tutkimuksia

Helsingin kaupunki tekee Hesperian puiston rannan tuntumassa pohjatutkimuksia. Tutkimukset alkavat helmikuun alkupuolella ja valmistuvat kuun loppuun mennessä. Tutkimukset liittyvät Hesperian ja Hakasalmen puistojen tulevaan peruskorjaukseen.
Hesperian puistossa tehtävissä kairauksissa käytetään kuvan mukaisia työkoneita.  Kuva: Mitta Oy
Hesperian puistossa tehtävissä kairauksissa käytetään kuvan mukaisia työkoneita. Kuva: Mitta Oy

Pohjatutkimusten tavoitteena on selvittää, millaisilla ratkaisuilla Töölönlahden ranta voidaan kunnostaa mahdollisimman luonnonmukaiseksi. Tutkimukset tehdään tarpeenmukaisella tutkimuskalustolla ja pääasialliset tutkimustavat ovat kairaukset ja maanäytteiden ottaminen. Tutkimuspisteet sijaitsevat noin 20–50 m etäisyydellä toisistaan.

Pohjatutkimukset tehdään puiston alueella helmikuussa. Kairaukset tehdään talvella, jolloin maaperä on roudassa ja maahan jää vain vähäisiä jälkiä. Itse kairaamisessa maahan painetaan ohut tanko, josta jää jälkenä vain muutaman sentin reikä. Kairaukset suunnitellaan niin, että puut eivät vahingoitu työn aikana. Työt voivat ajoittain hankaloittaa puiston reiteillä liikkumista.

“Kairaus on menettelytapana vaativa. Pyrimme saamaan työt valmiiksi mahdollisimman nopeasti ja pyydämmekin kaupunkilaisilta ymmärrystä tutkimustöiden ajaksi. Työn sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta on tärkeää, että kairaus saadaan tehtyä mahdollisimman vähillä häiriöillä”, projektinjohtaja Jere Saarikko Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta sanoo.  

Rannan kunnostuksen lähtökohtana on tehdä vain tarpeelliset toimenpiteet, jotta eroosion eteneminen saadaan pysäytettyä, syöpyneet rantaluiskan kohdat paikattua sekä rakennettua riittävät kasvualustat uusille puille. Tavoitteena on, että rantaluiska on jatkossakin luonnonmukaisen rantakasvillisuuden peittämä.

Mitä pohjatutkimukset ovat ja miksi niitä tarvitaan

Töölönlahden länsi- ja pohjoisranta on pehmeiden savikerrosten aluetta. Puistoon on aikojen saatossa tuotu maamassoja, eli tehty niin sanottuja aluetäyttöjä. Osa näistä alueista sijoittuu rantaviivan lähelle pehmeiden savikerrosten päälle. Pehmeä pohjamaa on jossakin määrin painunut täyttökerrosten alla ja maakerrosten ominaisuudet ovat muuttuneet. 

Puiston kunnostuksen suunnittelua varten tarvitaan ajantasaista tietoa pohjamaasta. Kairausten ja maanäytteiden ottamisella selvitetään maaperän kerrostuneisuus ja kerrosten lujuusominaisuudet. Tutkimuksissa selvitetään, kuinka paljon painoa maakerroksen päälle voidaan lisätä ja miten se vaikuttaa rantaraittiin. 

Puistosuunnitelman luonnos valmistuu keväällä

Hesperian ja Hakasalmen puistoille suunnitellaan peruskorjausta, jota varten laaditaan parhaillaan puistosuunnitelmaa. Puistosuunnitelmaluonnos valmistuu alkuvuodesta ja siihen voi tutustua keväällä järjestettävässä asukastilaisuudessa ja samoihin aikoihin osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat -sivuilla kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat. Rakentamisen aikataulu tarkentuu myöhemmin.