Anvisningarna för evenemangsarrangörer ändras för sommaren

Helsingfors stads e-tjänst för evenemangstillstånd och -anmälningar ändras i juni när den gamla e-tjänsten tas ur bruk. I Helsingfors ansöks evenemangstillstånd med myndighetsspecifika blanketter från och med den 1 juni 2023.
Tapahtumailmoitus
Bild: Helsingin kaupunki

Den tidigare e-tjänsten på asiointi.hel.fi har använts i Helsingfors stad i mer än tio år. Systemet tas ur bruk eftersom det har tekniskt sett nått sitt slut. De ansökningar om evenemangstillstånd som lämnats in i den gamla tjänsten finns tillgängliga för evenemangsarrangörerna fram till den 30 juni 2023 och myndigheten handlägger dem normalt. Om en ansökan som har lämnats in i den gamla tjänsten före den 1 juni 2023 måste kompletteras eller ändras, kan ändringarna göras enligt de nya ansökningsanvisningarna. 

Från och med den 1 juni 2023 lämnas in nya ansökningar enligt de anvisningar som finns på Helsingfors stads webbsida Evenemangsanmälningar och -tillstånd. Till varje myndighet görs det för tillfället en separat ansökan. 

Stärkande av evenemangsarrangörernas verksamhetsmöjligheter är ett viktigt mål i Helsingfors stadsstrategi. Modellen som nu införs är ett mellansteg eftersom staden ännu senare i år tar i bruk en ny e-tjänst för evenemang. Där förtydligas och underlättas evenemangsarrangörernas tillståndsärenden avsevärt, eftersom tjänsten möjliggör ansökan om tillstånd från olika myndigheter centraliserat.