Tapahtuman järjestämisen ohjeet muuttuvat kesälle

Helsingin kaupungin tapahtumalupien- ja ilmoitusten sähköinen asiointi muuttuu kesäkuussa, kun vanha asiointipalvelu poistuu käytöstä. Tapahtumiin liittyviä lupia haetaan Helsingissä viranomaiskohtaisilla lomakkeilla 1.6.2023 alkaen.
Tapahtumailmoitus
Kuva: Helsingin kaupunki

Aiempi asiointipalvelu, joka on toiminut osoitteessa asiointi.hel.fi, on ollut Helsingin kaupungilla käytössä yli kymmenen vuotta. Järjestelmästä luovutaan, koska se on tullut teknisen elinkaarensa päähän. Vanhaan palveluun jätetyt tapahtumalupahakemukset ovat tapahtumanjärjestäjien saatavilla 30.6.2023 saakka ja ne käsitellään viranomaisen toimesta normaalisti. Mikäli vanhaan palveluun ennen 1.6.2023 jätettyä hakemusta on tarvetta täydentää tai muuttaa, voi muutokset toimittaa uusien hakemusohjeiden mukaisesti. 

1.6.2023 alkaen uudet hakemukset jätetään Helsingin kaupungin verkkosivuilla Tapahtumailmoitukset ja -luvat -sivujen ohjeistuksen mukaan. Jokaiselle viranomaiselle tehdään tällä hetkellä erillinen hakemus. 

Tapahtumanjärjestämisen toimintamahdollisuuksien vahvistaminen on tärkeä tavoite Helsingissä kaupunkistrategiassa. Nyt käyttöön otettava malli on välivaihe, sillä kaupungilla otetaan vielä myöhemmin tänä vuonna käyttöön uusi tapahtumien asiointipalvelu. Siinä tapahtumajärjestämisen luvitus selkeytyy ja helpottuu huomattavasti, sillä lupien hakeminen eri viranomaisilta tulee siinä hoitumaan keskitetysti.