Maksukatto

Maksukatto on summa, jonka korkeintaan maksat julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista vuosittain. 1.1.2024 alkaen maksukatto on 762 euroa vuodessa (v. 2023: 692 euroa). Sinun tulee itse seurata maksukaton ylittymistä. Kun maksukattosi tulee täyteen, maksukaton piiriin kuuluvat palvelut ovat sinulle pääosin maksuttomia vuoden loppuun asti.

Usein kysyttyä maksukatosta

Katso tästä vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin liittyen sosiaali- ja terveyspalvelujen maksukattoon.

Yleistä maksukatosta

Maksukatto on summa, jonka ylittymisen jälkeen maksukaton piiriin kuuluvat palvelut ovat sinulle pääosin maksuttomia vuoden loppuun asti (lukuun ottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon ns. ylläpitomaksua). Sinun on haettava tätä varten todistus maksukaton ylittymisestä. Todistuksen myöntää se taho/kunta/kuntayhtymä, jossa maksukattosi ylittyy.

Vuonna 2024 maksukatto on 762 euroa vuodessa. Summa on sidottu kansaneläkeindeksiin ja se tarkistetaan joka toinen vuosi. Maksukaton seurantajakso on kalenterivuosi. Maksukatosta säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa.

Saamassasi laskussa lukee, jos maksu kerryttää maksukattoa. Seuraavat maksut kuuluvat maksukaton piiriin:

Terveydenhuollot maksut

 • terveyskeskusmaksut (ei peritä Helsingissä)
 • poliklinikkamaksut
 • päiväkirurgisen hoidon maksu
 • sarjahoitomaksu
  • jos sarjahoidon hoitokerrat jakaantuvat kahdelle vuodelle, maksukattoon sisällytettävät hoitokerrat ja niistä perityt maksut kirjautuvat sille vuodelle, jolloin hoito on tapahtunut
 • yksilökohtaisen fysioterapian maksu
 • yö- ja päivähoidon maksu (maksu ei muutu maksukaton täyttymisen jälkeen)
 • kuntoutus
 • lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu (maksukaton ylityttyä peritään ylläpitomaksu)
 • psykiatrian päiväsairaalamaksu (maksu ei muutu maksukaton täyttymisen jälkeen)
 • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito, pois lukien
  • hammastekniset kulut, kuten proteeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista tai uniapneakiskoista aiheutuvat hammastekniset kulut
  • ostopalveluna toteutettu erikoishammasteknikkohoito
 • perusterveydenhuollon suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet
 • terveydenhuollon ammattihenkilön antama fysioterapia, neuropsykologinen kuntoutus, ravitsemusterapia, puheterapia, toimintaterapia ja jalkojenhoito
 • tilapäinen kotisairaanhoito ja tilapäinen kotisairaalahoito
 • kuntouttava arviointijakso.

Sosiaalihuollon maksut

 • lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu (maksukaton ylityttyä peritään ylläpitomaksu)
 • yö- ja päivähoidon maksu (maksu ei muutu maksukaton täyttymisen jälkeen)
 • vammaiselle annettu kuntoutushoito tai kehitysvammaisten erityishuoltona annettu kuntoutus

Sosiaali- ja terveystoimialan pysyväisohje: Maksukatto sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävissä asiakasmaksuissa (PYSY094, voimassa 1.3.2024–28.2.2033)

Huomioithan, että maksukaton ylittyminen ei vaikuta maksukaton ulkopuolelle jääviin asiakasmaksuihin.

Seuraavat maksut eivät kerrytä maksukattoa:

Terveydenhuollon maksut

 • maksu pitkäaikaisesta laitoshoidosta
 • maksu lääkärintodistuksesta
 • maksu sairaankuljetuksesta
 • työterveyshuollon maksut
 • maksu käyttämättä tai peruuttamatta jätetyistä palveluista
 • suun terveydenhuollon hammastekniset kulut, kuten proteeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista tai uniapneakiskoista aiheutuvat hammastekniset kulut
 • suun terveydenhuollon ostopalveluna toteutettu erikoishammasteknikkohoito
 • psykiatrisesta asumiskuntoutuksesta perittävät maksut, silloin kun ne peritään tuetusta asumisesta
 • perhehoidon maksut
 • erikoismaksuluokan maksut
 • viivästyskorko ja perintäkulut
 • palvelusetelien omavastuuosuudet.

Sosiaalihuollon maksut

 • maksut kotihoidosta ja kotihoidon tukipalveluista
 • maksut pitkäaikaisesta laitos- ja perhehoidosta
 • maksut vanhusten päivätoiminnasta
 • maksut sosiaalihuoltolain mukaisesta lyhytaikaisesta palveluasumisesta
 • maksut lasten päivähoidosta, perhehoidosta, asumispalveluista, vaikeavammaisen kuljetuspalveluista ja muut kuin maksukattoluettelossa mainitut laskut
 • viivästyskorko ja perintäkulut

Muut maksukaton ulkopuolelle jäävät maksut

 • omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetyistä palveluista perityt maksut
 • maksut, joiden perusteena on tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan lain perusteella korvattava hoito

Jos käytät sosiaali- ja terveyspalveluita yksityisesti, niistä perityt maksut eivät kerrytä maksukattoa.

Lääkekustannusten maksukatto sekä matkakorvausten matkakatto hoidetaan Kelan (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) kautta.

Maksukaton piiriin kuuluvia maksuja on viime vuosina lisätty. Maksukattoa kerryttävät mm. seuraavat maksut:

 • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito (poislukien hammastekniset kulut)
 • suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet
 • tilapäinen kotisairaanhoito
 • toimeentulotuesta maksetut asiakasmaksut

Kyllä. Myös toimeentulotuesta maksamasi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut kerryttävät maksukattoa.

Sinun tulee itse seurata maksukaton ylittymistä. Kun maksukattosi ylittyy, voit hakea siitä todistuksen. Hae todistusta siltä taholta/kunnalta/kuntayhtymältä, jossa maksukattosi ylittyi.

 • Jos maksukatto ylittyy Helsingin kaupungin taloushallintopalvelun lähettämän laskun kohdalla, ota yhteyttä taloushallintopalveluun tai hae todistusta alla olevalla lomakkeella.

Taloushallintopalvelun yhteystiedot(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Hae todistusta maksukaton ylittymisestä lomakkeella

Kyllä. Alkuperäiset laskut ja kuitit on hyvä säilyttää, mieluiten aikajärjestyksessä.

Niitä voidaan pyytää, kun haet todistusta maksukaton ylittymisestä.

Kyllä on. Huoltaja voi pyytää, että alle 18-vuotiaan lapsen laskut yhdistetään huoltajan laskuihin, jolloin maksukatto ylittyy huoltajan sekä kaikkien alle 18- vuotiaiden lasten osalta.

Maksukaton seurantajakso on yksi kalenterivuosi (1.1.-31.12.) ja se alkaa ensimmäisestä maksullisesta hoitokäynnistä tai -päivästä.

Jos saamasi hoito jakaantuu kahdelle eri vuodelle, maksukattoa kerryttävät maksut kirjautuvat sille vuodelle, jolloin hoito on annettu. Maksukaton voimassaoloaika päättyy aina vuoden viimeinen päivä 31.12.

Lääke- ja matkakorvaukset eivät kerrytä sosiaali- ja terveyspalvelujen maksukattoa.

Lääkekustannusten ja matkakorvausten maksukatot haetaan Kelan kautta. Lue lisää Kelan sivuilta  lääkekatosta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)ja matkakatosta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Kun maksukatto ylittyy

Kun maksukattosi ylittyy, voit hakea siitä todistuksen. Hae todistusta siltä taholta/kunnalta/kuntayhtymältä, jossa maksukattosi ylittyi.

 • Jos maksukatto ylittyy Helsingin kaupungin taloushallintopalvelun lähettämän laskun kohdalla, ota yhteyttä taloushallintopalveluun tai hae todistusta lomakkeella.

Taloushallintopalvelun yhteystiedot(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Hae todistusta maksukaton ylittymisestä lomakkeella

Säilytä laskut ja kuitit käynti-/hoitoaikajärjestyksessä. Niitä voidaan pyytää, kun haet todistusta maksukaton ylittymisestä.

Maksukaton käsittelyaika on noin 2-3 kuukautta yhteydenotostasi.

Jos maksukattosi on ylittynyt Helsingin kaupungin taloushallintopalvelun lähettämän laskun kohdalla ja olet ollut meihin yhteydessä, lähetämme sinulla todistuksen maksukaton ylittymisestä.

Lisäksi lähetämme laskelman perusteisiin liittyvää tietoa ja tarvittaessa lisäohjeistusta, esimerkiksi

 • oletko maksanut liikaa asiakasmaksuja
 • onko laskuja hyvitetty tai tehty korvaava lasku lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivistä alennetulla ylläpitomaksulla
 • kuinka toimia, jos olet tyytymätön maksukattoasiassa

Muun muassa seuraavia maksuja ei peritä:

 • terveyskeskusmaksu (ei peritä Helsingissä)
 • poliklinikkamaksu
 • päiväkirurgisen hoidon maksu
 • yksilökohtaisen fysioterapian maksu

Tarkempi listaus löytyy sosiaali- ja terveystoimialan maksukaton pysyväisohjeesta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) sivulta 2.

Maksukatto on voimassa sen ylittymispäivästä saman kalenterivuoden loppuun asti. Silloin kun maksukatto on voimassa, maksukaton piiriin kuuluvat palvelut ovat sinulle pääosin maksuttomia.

Laskut maksukaton ylittymisen jälkeen

Vaikka maksukattosi on ylittynyt, lyhytaikaisesta laitoshoidosta laskutetaan edelleen ylläpitomaksu 18,10 euroa. Ylläpitomaksu on noin puolet laitoshoidon hoitopäivämaksusta. Maksu peritään myös lyhytaikaisesta psykiatrisesta laitoshoidosta sekä yö- ja päivähoidosta. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.

Jos olet saanut laskun jostakin muusta maksukattoon laskettavasta palvelusta, ota yhteyttä laskun lähettäjään.

Jos maksukattosi on ylittynyt HUSissa ja olet saanut Helsingin kaupungin taloushallintopalveluista laskun, jossa ei ole huomioitu maksukattoa, ole yhteydessä taloushallintopalveluihin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Jos olet maksanut liikaa asiakasmaksuja, maksukaton ylittävä summa palautetaan sinulle. Liikaa maksetut asiakasmaksut palautetaan aina palvelujen käyttämisjärjestyksessä (ei laskutus- tai maksamisjärjestyksessä).

Olen maksanut liikaa taloushallintopalveluihin

Liikaa maksetut asiakasmaksut vähennetään ensisijaisesti avoimista laskuista. Jos sinulla ei ole avoimia laskuja, Taloushallintopalvelu (Talpa) lähettää sinulle postitse lomakkeen, jossa pyydetään tilinumerotietosi palautusta varten.

Olen maksanut liikaa Husille

Hus vastaa heille maksetuista liikasuorituksista oman ohjeistuksensa mukaan.

Helsingin kaupungille kuuluvat Malmin sairaala (lukuun ottamatta päivystystoimintoja, jotka kuuluvat Husille), Laakson sairaala, Suursuon sairaala ja Auroran sairaala.