Sjunde- och åttondeklassare i skolan Kalasataman peruskoulu i allvarlig olycka under studiebesök i Hagalund 

Elever i årskurs 7 och 8 i Kalasataman peruskoulu råkade ut för en allvarlig olycka under ett studiebesök i Hagalund i Esbo i förmiddags.  
Svart och vit info-ikon.

Klassen passerade en byggarbetsplats, varvid en tillfällig gångbro rasade medan lärarna och eleverna var på väg över den. 27 ungdomar, varav de flesta minderåriga, och en lärare har fått skador av olika grad. De som behöver sjukhusvård har transporterats till HUS Brosjukhus, Nya barnsjukhuset respektive sjukhusen i Pejas och Jorv för vård.  

Helsingfors stad har ordnat krishjälp för skolans elever och personal på skolan. Skolkuratorn, hälsovårdaren och psykologen är på plats i skolan som stöd för eleverna. 

Stöd för helsingforsare i kris 

Krisjourens proffs ger råd och vägleder vidare till andra tjänster om det behövs. 
Barn och vuxna reagar individuellt på händelserna, vissa kraftigare andra lindrigare. Reaktionerna i en upprörande situation är huvudsakligen normala och underlättar med tiden. Återhämtningen går i vågor, och lättar så småningom till slut.

Föräldrarna är barnens trygghet och stöd. Krisjouren kan hjälpa till med att ta upp chockerande händelser med barnen. 

Helsingfors krisjour erbjuder hjälp och stöd dygnet runt på numret 09 3104 4222. Andra som är chockade över det inträffade kan vid behov kontakta MIELI ry:s kristelefon dygnet runt på numret 09 2525 0111.