Rivningen av fasaden på Bunkern på Busholmen börjar i sommar

De lätta interna rivningsarbetena i Bunkern på Busholmen i Helsingfors har huvudsakligen utförts. De tunga rivningsarbetena som syns utåt beräknas börja efter midsommaren och de pågår i det första skedet i cirka ett halvt år. Rivningen ger upphov till aningen oljud och tidvis damm.
Rivningsplatsen. Bild: Harri Saarinen, Sitowise
Rivningsplatsen. Bild: Harri Saarinen, Sitowise

De första faserna i rivningen är provrivning av mantelelementen på fasaden, rivning av det skärmliknande taket på första våningen och rivning av vattentakets konstruktioner. Efter detta framskrider rivningen uppifrån och ner. Den första fasen av rivningsarbetet pågår till början av 2025. 

Efter rivningsarbetena i den första fasen förblir en stor del av de väggar som syns utanför byggnaden kvar i väntan på den senare slutliga rivningen.

Rivningen orsakar oljud

Fastän man strävar efter att minimera de olägenheter som rivningen orsakar, orsakar rivningen av den massiva betongbyggnaden samt hanteringen och lastningen av rivningsavfallet oundvikligen oljud och eventuellt också tidvis damm.  Arbetsmoment som orsakar mest oljud förläggs till vardagar mellan klockan 7 och 18. 

Damning dämpas i alla rivningsfaser och behandlingen av rivningsavfallet bland annat genom val av arbetsmetoder samt genom bevattning och sprayning av vatten på rivningsmassorna. Även trafiklederna rengörs under arbetets gång.

Rivningen påverkar färdlederna vid bygget

Bygget har inhägnats med ett stängsel av heltäckande faner som är två meter högt. Av säkerhetsskäl har gång på den smala Sandholmsgränden tillfälligt avbrutits på sträckan mellan rivningsplatsen och Verkkokauppa-byggnaden. Färdlederna smalnar vid bygget på Hamburgsgränden. 

Busholmen idrottspark invid bygget förblir i funktion under hela rivningen. 

Byggplatstrafiken ökar

Det finns inte någon användning för rivningsmassorna på Busholmen. Byggtransporterna körs åtminstone i början av entreprenaden via Stillahavsgatan i riktning mot Sandvikskajen. Senare körs transporter även via Crusellbron.

Ett bad- och idrottscenter planeras på tomten

Planeringen av den nya byggnaden för bad- och idrottscentret på Busholmen på Bunkerns plats har inletts. Det nya projektet är i projektplaneringsskedet. Staden berättar mer om projectet på hösten.

I enlighet med tillståndet rivs i detta skede ca två tredjedelar av Bunkern, som består av sex våningar, vind och källarutrymmen. Efter denna rivningsfas ser byggnaden utåt endast ut att vara två våningar lägre än för närvarande, eftersom rivning även utförs inne i byggnaden. Kontorsflygeln som blivit överflödig har rivits från Bunkern på 2010-talet.

Genom att rivningen inleds främjas ett snabbare genomförande av bad- och idrottscentret. Tidsschemat för slutförandet av rivningsarbetet beror på tidsschemana för det ersättande nya projektet och tillståndsförfarandet.

Helsingfors stads stadsmiljösektor fungerar som byggherre för rivningsprojektet. Stara är huvudentreprenör i rivningsentreprenaden och Lotus Demolition Oy är underentreprenör (den första fasen av rivningsarbetet).