Ett bad- och idrottscenter planeras på Busholmen

Helsingfors stad planerar en ny byggnad för Busholmens bad- och idrottscenter. Idrottscentret kommer att byggas på den plats där Bunkern, som ska rivas, står.
Ett bad- och idrottscenter planeras på Busholmen. Bild: Harri Saarinen, Sitowise
Ett bad- och idrottscenter planeras på Busholmen. Bild: Harri Saarinen, Sitowise

Södra Helsingfors har vuxit betydligt under de senaste åren, och invånarna kommer att få ett efterlängtat och mångsidigt idrottscenter till Busholmen. 

Simning, boll- och kampsporter, gymnastik, dans och gymträning får mera utrymmen. De nya lokalerna betjänar även de två skolorna i området”, berättar Tarja Loikkanen, Helsingfors idrottsdirektör.  

I Helsingfors nyaste simhall planeras bland annat en simbassäng på 50 meter med åtta banor, en undervisnings- och terapibassäng, en barnbassäng samt en kallvattenbassäng.  

Under planeringen innefattas ett gym och gruppidrottslokaler, lokaler för tre basketbollplaner, volleybollplaner, innebandy och futsal i den stora idrottshallen.  

Bad- och idrottscentrets lokaler kommer att användas av såväl skolor, idrottsföreningar som av personer i närområdet som rör sig på eget initiativ.  

Planeringen av byggnaden har inletts 

Bad- och idrottscentret på Busholmen är i projektplaneringsskedet. Man kommer att ansöka om godkännande för projektplanen av Helsingfors stadsfullmäktige uppskattningsvis våren 2025.Därefter preciseras objektets planer ännu och bygglov ansöks.

I projektplaneringsskedet ansvarar PES-Arkkitehdit Oy för byggnadens huvud- och arkitekturdesign.

Byggandet kan enligt en preliminär bedömning inledas tidigast 2026. Byggandet av centret tar cirka 2,5 år.   

Inomhusrivningen av Bunkern på idrottscentrets tomt inleddes på våren och de tunga rivningsarbetena av byggnaden inleds denna sommar. I detta skede rivs två tredjedelar av byggnaden. Avsikten är att riva de återstående delarna när planen för ett nytt bad- och idrottscenter är klar.

Avsikten var ursprungligen att bygga idrottsutrymmena i Bunkern. I slutet av förra året uppstod det problem med projektet, när byggbolaget SRV, som utsetts till byggherre för idrottslokalerna, drog sig ur projektet på grund av det försämrade marknadsläget och bristen på investeringspartner. Byggherren för det nya bad- och idrottscentret som nu planeras väljs senare.

Bostadsbygge planeras bredvid idrottslokalerna, vilket förutsätter en ändring av detaljplanen. Ändringsarbetet inleds senare.