Jätkäsaaren Bunkkerin julkisivujen purkaminen alkaa kesällä

Helsingin Jätkäsaaressa sijaitsevan Bunkkerin kevyet sisäpurkutyöt on pääosin tehty. Ulospäin näkyvien raskaiden purkutöiden arvioidaan alkavan heinäkuussa, ja ne kestävät ensimmäisessä vaiheessa noin puoli vuotta. Purusta aiheutuu jonkin verran ääntä ja ajoittain myös pölyämistä.
Työmaa on aidattu. Kuva: Harri Saarinen, Sitowise
Työmaa on aidattu. Kuva: Harri Saarinen, Sitowise

Purun seuraavia vaiheita ovat julkisivun kuorielementtien koepurku, ensimmäisen kerroksen lippamaisen katoksen sekä vesikattorakenteiden purut. Purku etenee tämän jälkeen ylhäältä alas. 

Purkutyön ensimmäisen vaiheen arvioidaan valmistuvan alkuvuodesta 2025. Ensimmäisen vaiheen purkutöiden jälkeen rakennukseen jää edelleen pystyyn muun muassa seiniä neljännen kerroksen korkeudelle asti odottamaan purkuhankkeen etenemistä. 

Purusta syntyy ääntä

Vaikka purusta syntyvää haittaa pyritään minimoimaan, niin massiivisen betonirakennuksen purusta sekä purkujätteen käsittelystä ja lastauksesta syntyy väistämättä ääntä ja mahdollisesti myös ajoittaista pölyämistä. Meluisimmat työvaiheet ajoitetaan arkipäiviin kello 7 ja 18 välille.

Pölyämistä hillitään purkamisen ja purkujätteen käsittelyn kaikissa vaiheissa muun muassa työmenetelmien valinnalla sekä kastelemalla ja sumuttamalla vettä purkumassoihin. Myös liikenneväyliä puhdistetaan työn aikana.

Purku vaikuttaa työmaan kohdalla kulkureitteihin

Työmaa on aidattu kaksi metriä korkealla umpivaneriaidalla. Kulku kapealla Hietasaarenkujalla on katkaistu väliaikaisesti turvallisuussyistä purkutyömaan ja Verkkokaupan rakennuksen välisellä osuudella. Hampurinkujan puolella kulkureitti kapeutuu työmaan kohdalla. 
Työmaan vieressä oleva Jätkäsaaren liikuntapuisto pysyy käytössä koko purun ajan. 

Työmaaliikenne lisääntyy

Purkumassoille ei ole käyttöä Jätkäsaaressa. Työmaakuljetukset ajetaan ainakin urakan alkuvaiheessa Tyynenmerenkadun kautta Hietalahdenrannan suuntaan. Myöhemmin kuljetuksia tehdään myös Crusellinsillan kautta.

Tontille suunnitellaan uinti- ja liikuntakeskusta

Bunkkerin paikalle tulevan Jätkäsaaren uinti- ja liikuntakeskuksen uudisrakennuksen suunnittelu on käynnistetty. Tiedotamme lisää uudishankkeesta syksyllä.

Luvan mukaisesti Bunkkerista, jossa on kuusi kerrosta sekä ullakko- ja kellaritilaa, puretaan tässä vaiheessa noin kaksi kolmasosaa. Tämän purkuvaiheen jälkeen rakennus näyttää ulospäin kaksi kerrosta nykyistä matalammalta. Purkua tehdään myös rakennuksen sisällä. Bunkkerista on 2010-luvulla purettu tarpeettomaksi jäänyt toimistosiipi.

Purun aloittamisella edistetään uinti- ja liikuntakeskuksen nopeampaa toteutusvaihetta. Purkutyön jatkon aikataulu riippuu korvaavan uudishankkeen aikataulusta. 

Purkuhankkeen rakennuttajana toimii Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala. Purku-urakan pääurakoitsijana toimii Stara ja purun ensimmäisessä vaiheessa aliurakoitsija on Lotus Demolition Oy.