Prioritetsklasserna i kriterierna för valet av hyresgäster till Helsingfors stads hyresbostäder ändras

Prioritetsklasserna som används i valet av hyresgäster till Helsingfors stads hyresbostäder ändras onsdagen 5.9.2023.
Kuva Kalasatamassa sijaitsevasta isoisänsillasta.
Bild: Susanna Sinervuo

Prioritetsklasserna kommer även framöver att vara ’mycket brådskande’, ’brådskande’ samt ’behov av bostad’, men deras innehåll preciseras. Förändringen görs för att lyfta fram situationen för de sökande som har ett mycket brådskande behov av bostad.

Vi uppmanar Hekas bostadssökande att fylla i en ny ansökan eller redigera sin befintliga ansökan från och med den 6 september för att så snart som möjligt se till att prioritetsklassen för ansökan är korrekt. Alla bostadsansökningar behandlas enligt de nya kriterierna från och med den 6 september, även om ansökningens prioritetsklass skulle vara enligt det gamla systemet.

I samband med denna förändring kommer också Hekas bostadsansökan att uppdateras och det blir möjligt att lägga till en 3:e och 4:e medsökande på ansökan. Också menyerna för bostadsbehovet förenklas. I fortsättningen kommer sökande med flera medsökande (t.ex. sökande som vill dela bostad) att kunna utnyttja möjligheten att lägga till flera medsökande.

Du hittar de nya prioritetsklasserna här.