Missbrukartjänsten för unga Pysäkki hjälper unga med missbrukarproblem från och med september

Missbrukartjänsten för unga Pysäkki, som inleds i början av september 2023, är avsedd för unga i åldern 13–23 år. Ungdomsstationen som tidigare erbjudit missbrukartjänster betjänar i fortsättningen unga i Helsingfors som behöver mentalvårdstjänster.
Nuoret viihtyvät yhdessä sohvalla puhelimien kanssa.
Bild: Jussi Hellsten

Hjälp mot rusmedelsanvändning

Om rusmedelsanvändningen är ett problem för den unga eller oroar hen, är hälsovårdaren, psykologen eller kuratorn vid den egna skolan eller läroanstalten den primära kanalen till att söka hjälp. Rusmedel kan också tas upp till exempel med en anställd i ungdomsgården.

Missbrukartjänsten för unga Pysäkki, som inleds i början av september, är riktad till unga som uppvisar symtom på allvarliga missbruks- och beroendeproblem samt unga som löper risk för utslagning. Tjänsten är avsedd för ungdomar i åldern 13–23 år i Helsingfors.

Den unga kan ringa eller söka sig självmant till Pysäkki utan handledning av en yrkesperson eller vuxen. Man kan komma precis sådan som man är till Pysäkki.

Pysäkki betjänar från och med 4.9 i Hertonäs sjukhus (H-trappa, Igelkottsgränden 5H). Tjänsten har öppet vardagar kl. 9–15, klienttelefonen under öppettiderna tfn 09 310 24659, 040 191 0695.

Stöd för mental hälsa

Även vid ärenden gällande den mentala hälsan är hälsovårdaren, psykologen och kuratorn vid den egna läroanstalten den primära kanalen för unga att söka hjälp från när livssituationen eller frågor gällande den mentala hälsan oroar.

Mieppi-stationerna erbjuder också hjälp och diskussionsstöd med låg tröskel gällande oroväckande frågor om det mentala välbefinnandet och livssituationen. Mieppi-stationernas tjänster är avsedda för ungdomar över 13 år.

Ingen remiss som skrivits av en yrkesperson behövs till Mieppi. Man kan själv boka tid till tjänsten elektroniskt eller genom att ringa. Mer information om Mieppi-stationerna finns på www.hel.fi/mieppi.

Helsingfors ungdomsstation erbjuder också i fortsättningen mentalvårdstjänster samtidigt som missbrukartjänsten överförs till missbrukartjänsten för unga Pysäkki. Till ungdomsstationen behövs en remiss som skrivits av en yrkesperson.

Ungdomsstationen finns även i fortsättningen på Broholmsgatan 4 (våning 6) som tidigare.

Tjänsterna utvecklas aktivt

”I och med förändringen förbättras tillgången till mentalvårds- och missbrukartjänsterna för unga. Vi vill erbjuda ungdomar lättillgängliga och effektiva tjänster vid rätt tidpunkt”, konstaterar Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänsterna i Helsingfors.

Missbrukartjänsten för unga Pysäkki och ungdomsstationen samarbetar intensivt och flexibelt. Man undviker att unga klienter förflyttas mellan två enheter. Avsikten är att unga klienter ska få den vård de behöver från samma tjänst.

Förändringen är en del av den 1.9 genomförda organisationsförändringen inom Helsingfors Psykiatri- och missbrukartjänster.

Leena Turpeinen vill uppmuntra unga att modigt ta mentalvårds- och missbrukarfrågor till tals. Det finns hjälp.