Mångfald, jämlikhet och jämställdhet kräver vaksamhet av arbetsgemenskapen

Inom arbetsgemenskaperna vid kultur- och fritidssektorn konkretiseras genomförandet av mångformighet, likabehandling och jämlikhet genom att alla får vara sig själva på jobbet. Dessa teman är så viktiga inom sektorn att de redan diskuteras under anställningsintervjun.
För Elsa Heiko och Satu Pusa är det viktigt att arbetsgivaren delar deras värderingar om vikten av att främja jämlikhet, mångformighet och likabehandling. Bild: Smuel Stiller
För Elsa Heiko och Satu Pusa är det viktigt att arbetsgivaren delar deras värderingar om vikten av att främja jämlikhet, mångformighet och likabehandling. Bild: Smuel Stiller

Naturligtvis är också dessa teman viktiga för många av dem som söker jobb inom sektorn.

— Det är bra för arbetsgemenskapen att ingen behöver oroa sig för om de accepteras som representanter för en minoritet. I en sådan arbetsgemenskap fås också bättre arbetsresultat och människorna trivs hos oss, säger kommunikationschef Satu Pusa.

Likabehandlingsfrågorna förändras hela tiden

Marknadsplaneraren Elsa Heiko påminner att man måste vara ständigt vakna, eftersom likabehandlingsfrågorna förändras hela tiden.

Vi måste till exempel vara vakna gällande utvecklingen och förändringarna i vokabulären för likabehandling. Som ett resultat av ändringen av translagen måste tjänster granskas för att säkerställa att de överensstämmer med den nya lagen. Även stadens invånare bidrar till att hålla jämna steg med utvecklingen genom att ge respons.

— Vi får många kommentarer från unga om likabehandling och mångformighet. De har bland annat kommenterat hur behoven hos personer med nepsy, det vill säga personer med en neuropsykiatrisk störning, tas i beaktande vid utformningen av webbsidor, berättar Heiko.

Likabehandling främjas genom ord, handlingar och utrymmen

Inom kultur- och fritidssektorn främjas mångformighet, likabehandling och jämlikhet genom konkreta handlingar. En del av dessa är mycket små, en del mycket stora. En stor sak för främjandet av mångformighet på arbetsplatsen är anonym rekrytering. Lika lön och öppenhet gällande löner är en annan stor sak med vilken arbetsgivare kan säkerställa att likabehandling genomförs.

Könsneutrala arbetstitlar är också en sak som stärker likabehandlingen på arbetsplatsen. De säkerställer att ingen blir felaktigt könsbestämd på grund av sin titel. Planering av utrymmen kan också stödja likabehandling. Ett bra exempel på detta är toaletter utan könsmärkning.

Inom kultur- och fritidstjänster är det grundläggande att olika grupper av människor beaktas som kunder. Inom ungdomstjänster bedrivs till exempel ungdomsarbete med romer. Kulturcentret Caisa som helhet fokuserar på att producera mångformig kultur tillsammans med olika människor.

– Inom kulturtjänster granskar vi för närvarande tjänsterna ur den synvinkeln att det finns innehåll för alla typer av Helsingforsbor. Vi utreder om vi till exempel producerar konserter eller utställningar endast för vissa målgrupper, berättar Pusa.