Monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteuttaminen vaatii työyhteisöltä valppautta

Kulttuurin ja vapaa-ajan työyhteisössä monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen konkretisoituu siinä, että jokainen saa olla töissä oma itsensä. Teemat ovat toimialalla niin tärkeitä, että niistä keskustellaan jo työhaastattelussa.
Elsa Heikolle ja Satu Pusalle on tärkeää, että työnantaja jakaa heidän arvonsa tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenmukaisuuden edistämisen tärkeydestä.  Kuva: Smuel Stiller
Elsa Heikolle ja Satu Pusalle on tärkeää, että työnantaja jakaa heidän arvonsa tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenmukaisuuden edistämisen tärkeydestä. Kuva: Smuel Stiller

– Työyhteisölle on hyväksi, kun kenenkään ei tarvitse jännittää, ovatko he hyväksyttyjä vähemmistön edustajina. Tällaisessa työyhteisössä on myös paremmat työtulokset ja ihmiset viihtyvät meillä, viestintäpäällikkö Satu Pusa kertoo.

Yhdenvertaisuusasiat muuttuvat ajan mittaan

Markkinointisuunnittelija Elsa Heiko sanoo, että viestinnässä ja markkinoinnissa täytyy ymmärtää monimuotoisuutta ja olla kiinnostuneita sen kehittämisestä.

Translain muutos edellyttää sitä, että palveluita ja sanastoa tarkastellaan lain hengen mukaan. Yhdenvertaisuuteen liittyvän sanasto muuttuu ja kehittyy ajan myötä.

Kaupunkilaisilta saatu palaute auttaa myös osaltaan pysymään ajan tasalla.

 Saamme nuorilta paljon yhdenvertaisuuteen ja monimuotoisuuteen liittyvää kommentointia. He ovat kommentoineet muun muassa, miten nepsyjen eli neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien tarpeet otetaan huomioon verkkosivupohjien suunnittelussa, Heiko kertoo.

Yhdenvertaisuutta edistetään sanoilla, teoilla ja tiloilla

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa viedään eteenpäin konkreettisilla teoilla. Näistä osa on hyvin pieniä, osa merkittävän suuria. Iso asia työyhteisön monimuotoisuuden edistämisessä on anonyymi rekrytointi. Palkkatasa-arvo ja -avoimuus on toinen merkittävä asia, jolla työnantaja varmistaa yhdenvertaisuuden toteutumisen.

Työyhteisön yhdenvertaisuutta vahvistava asia on myös sukupuolineutraalit työnimikkeet. Niiden ansioista ketään ei sukupuoliteta väärin tittelin perusteella. Myös tilasuunnittelu voi tukea yhdenvertaisuutta. Tästä on hyvä esimerkki vessat ilman sukupuolimerkintää.

Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluissa erilaiset ihmisryhmät huomioidaan asiakkaina. Nuorisopalveluissa tehdään esimerkiksi romaninuorisotyötä. Kulttuurikeskus Caisa keskittyy kokonaisuudessaan tuottamaan monimuotoista kulttuuria yhdessä erilaisten ihmisten kanssa.

 Kulttuuripalveluissa käymme parhaillaan läpi palveluja siitä näkökulmasta, että sisältöjä on kaikenlaisille helsinkiläisille. Selvitämme, että tuotammeko vaikkapa konsertteja tai näyttelyitä vain tietyille kohderyhmille, Pusa kertoo.

Merkitsee paljon, miten sanoja ja kuvia käytetään.

 Pyrin siihen, etten tekisi sukupuolittunutta markkinointia tai viestintää. Erityisesti isoissa kampanjoissa viestien on palveltava kaikkia. Sukupuoletonta viestintää ja markkinointia on helppo toteuttaa sanoja miettimällä, eikä se ole keneltäkään pois, Heiko kertoo.

Monimuotoinen, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen työyhteisö on kaikille hyvä

Kaupunkistrategiassa on linjattu, että Helsinki edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Lisäksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat ohjaavat näiden toteutumista kaupungin työpaikoilla, toimialoilla ja organisaatioissa.

Kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteet ovat kiinteä osa päivittäistä tekemistä. Arvot ovat tärkeitä työyhteisössä henkilöstön näkökulmasta, mutta niiden huomioiminen on keskeistä myös toimialan palveluissa. Arjessa kaikkia kolmea edistetään pienillä ja isoilla teoilla säännöllisesti.

— Meidän on pystyttävä tekemään sellaisia palveluja, joihin kaikki helsinkiläiset kokevat olevansa tervetulleita, viestintäpäällikkö Satu Pusa toteaa.