Information om fostran och utbildning som Helsingfors stad erbjuder för nyanlända från Ukraina

Information om fostran och utbildning för nyanlända från Ukraina
Lapsi katsoo kiikareiden läpi

Läs nyhetern på ukrainska / Українською мовою нижче: Information about education in Helsinki for people arriving from Ukraine, Інформація про освіту в місті Гельсінкі для тих, хто прибуває з України

Helsingfors stad önskar alla varmt välkomna till småbarnspedagogiken och skolan. Vi erbjuder också vuxna undervisning i svenska och finska. Det bästa alternativet för ett barn som inte talar finska eller svenska är en plats i den förberedande undervisningen där man lär sig språket och andra läroämnen.

Utbildning för barn och unga är avgiftsfri i Finland. En avgiftsfri, varm måltid ingår i varje förskole- och skoldag. Dessutom får barn och unga utan avgifter böcker och annat material som används i undervisningen.

För småbarnspedagogik tas en avgift ut på basis av familjens inkomster. Beroende på inkomsterna kan småbarnspedagogiken också vara avgiftsfri. Inom småbarnspedagogiken serveras en varm måltid under dagen på daghemmet eller familjedagvården.

Vid behov finns mer information att få på stadens webbsidor www.hel.fi och på infofinland.fi.(Länk leder till extern tjänst)

Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Nedan beskrivs småbarnspedagogikens, förskoleundervisningens och den grundläggande utbildningens tjänster, som personer som anlänt från Ukraina kan söka sig till. Barn som inte kan finska eller svenska börjar i skola eller förskola i den så kallade förberedande undervisningen, där målsättningen är att lära sig finska eller svenska och också studera andra läroämnen.

Småbarnspedagogik (0-5-åringar)

Barn har rätt till småbarnspedagogik. Det är möjligt att ansöka om en plats inom småbarns-pedagogiken för ett barn under skolåldern. Handläggningstiden är 4 månader och vid en förälders oförutsedda inträde på arbetsmarknaden 2 veckor. Om hur man ansöker om en plats inom småbarnspedagogiken får man mer information från småbarnspedagogikens servicehandledning: varepalveluohjaus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post), tfn 09 310 80488 (mån. - fre. kl. 9 – 15, svenskspråkig servicehandledning ges tisdagar 9-12).

Lekparksverksamhet

Mångsidiga aktiviteter ordnas för barnfamiljer i lekparkerna runt om i Helsingfors. I lekparkerna finns anställda som tar emot familjer och berättar om verksamheten. I en del parker hålls också kurser i finska för barnens föräldrar. Alla är välkomna att delta i lekparkernas verksamhet. På eftermiddagarna finns det skolelever i lekparkerna. De deltar i ledd eftermiddagsverksamhet. Mer information om verksamheten i lekparkerna kan fås av Nina Vuori, tfn 050 348 5351, och Teemu Kariaho, tfn 050 348 5350.

Förskoleundervsning (5- eller 6-åringar)

Förskoleundervisningen börjar i augusti det år då barnet fyller 6 år. Barnet har rätt till förskoleundervisning nära hens hemadress. Mer information om vem som ordnar förskoleundervisning finns att få från småbarnspedagogi-kens servicehandledning: varepalveluohjaus@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post), tfn 09 310 80488 (mån. - fre. kl. 9 – 15, svenskspråkig servicehandledning ges tisdagar 9-12).

Grundläggande utbildning (7-16-åringar)

Den grundläggande utbildningen börjar i augusti det år då barnet fyller 7 år. Alla barn i grundskoleålder som bor i Helsingfors har rätt att gå i skola. De elever som ännu inte talar svenska eller finska erbjuds undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen. Syftet med den förberedande undervisningen är att eleven ska lära sig grunderna i svenska eller finska samt bekanta sig med den finländska skolan.

Den förberedande undervisningen ordnas i elevens egen närskola som bestäms på basis av elevens hemadress. Till den förberedande undervisningen i svenska grundskolor kan man anmäla sig genom att kontakta skolan direkt.

I de förberedande klasserna studerar eleverna svenska, centrala begrepp inom andra läroämnen samt övriga färdigheter som behövs för att inleda den grundläggande utbildningen. En individuell studieplan görs upp för varje elev, där målen för den förberedande undervisningen bestäms. Eleverna börjar så snart som möjligt i svenska undervisningsgrupper i de ämnen de klarar av trots sina bristfälliga språkfärdigheter. Den förberedande undervisningen ges högst ett år (24 - 26 timmar per vecka). Då elevernas språkfärdigheter är tillräckliga kan de flytta över till en klass inom den grundläggande utbildningen som motsvarar deras ålder och färdigheter.

Anmälningsblanketten för den förberedande undervisningen lämnas in ifylld till skolans rektor.

Med information om förberedande undervisning:

Pedagogisk sakkunnig Karin Kastén, tfn 09 310 33670

Undervisning i svenska och finska på andra stadiet

Nedan följer en beskrivning av utbildningen på andra stadiet samt möjligheterna att studera svenska och finska.

Till de här tjänsterna kan du söka och få mer information:

Ansökningsbyrån (information på finska)

tfn 09 310 89318 (mån. - fre. 10 - 14)

hakutoimisto@edu.hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Gymnasieutbildning

Till gymnasieutbildning kan man söka om man har gått ut grundskolan eller en motsvarande utbildning.

Yrkesutbildning på svenska och finska

Det finska yrkes- och vuxeninstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Stadin AO) erbjuder yrkesutbildning på finska, medan det privata yrkesinstitutet Prakticum erbjuder yrkesutbildning på svenska.

Utbildning på svenska och finska

Arbis – Helsingfors svenska arbetarinstitut

Helsingfors svenska arbetarinstitut(Länk leder till extern tjänst) ordnas integrationsutbildning med fokus på studier i svenska, samhällskunskap och finska för invandrare.

Helsingfors finska arbetarinstitut

På Helsingfors finska arbetarinstitut(Länk leder till extern tjänst) kan man ta en kurs i finska avgiftsfritt eller mot en förmånlig kursavgift. På arbetarinstitutet ordnas ett flertal, olika långa kurser i finska dag- och kvällstid runt om i Helsingfors.