Tietoa Helsingin kaupungin kasvatuksesta ja koulutuksesta Ukrainasta tuleville

Tietoa Helsingin kaupungin kasvatuksesta ja koulutuksesta Ukrainasta tuleville
Lapsi katsoo kiikareiden läpi

Lue uutinen ukrainaksi / Українською мовою нижче: Information about education in Helsinki for people arriving from Ukraine, Інформація про освіту в місті Гельсінкі для тих, хто прибуває з України

Helsingin kaupunki toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleeksi varhaiskasvatukseen ja kouluun. Tarjoamme myös suomen- ja ruotsin kielen opetusta aikuisille. Paras vaihtoehto lapselle, joka ei osaa suomea tai ruotsia on paikka valmistavassa opetuksessa, jossa opitaan kieltä ja muita oppiaineita.

Lasten ja nuorten koulutus on Suomessa maksutonta. Jokaiseen esiopetus- ja koulupäivään kuuluu maksuton lämmin ateria. Lapset ja nuoret saavat maksutta opetuksessa käytettävät kirjat ja muut materiaalit.

Varhaiskasvatuksesta peritään maksuja perheen tulojen mukaan. Varhaiskasvatus voi olla pienituloisille myös maksutonta. Varhaiskasvatuspäivään päiväkodissa ja perhepäivähoidossa sisältyy lämmin ateria.

Lisätietoa palveluistamme saat myös kaupungin verkkosivuilta hel.fi sekä infofinland.fi(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus

Seuraavassa on kuvattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen palvelut, joihin Ukrainasta saapuva voi hakea. Lapsi joka ei osaa suomea tai ruotsia aloittaa koulun tai esiopetuksen niin kutsutussa valmistavassa opetuksessa, jossa tavoitteena on oppia suomea tai ruotsia ja opiskella myös muita oppiaineita.

Varhaiskasvatus (0–5-vuotiaat)

Lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen. Alle kouluikäiselle lapselle voidaan hakea varhaiskasvatuspaikkaa. Hakemuksen käsittelyaika on 4 kuukautta ja äkillisessä työllistymistilanteessa 2 viikkoa. Varhaiskasvatuspaikan hakemisesta saa tietoa varhaiskasvatuksen palveluohjausyksiköstä: varepalveluohjaus@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 09 310 80488 (ma-pe klo 9-15)

Leikkipuistojen toiminta

Lapsiperheille järjestetään monipuolista toimintaa leikkipuistoissa eri puolilla Helsinkiä. Puistoissa on työntekijöitä, jotka ottavat perheet vastaan ja kertovat toiminnasta. Joissakin puistoissa on myös suomen kielen kursseja lasten vanhemmille. Leikkipuistojen toimintaan kaikki ovat vapaasti tervetulleita. Iltapäivisin leikkipuistoissa on koululaisia ohjatussa iltapäivätoiminnassa. Lisätietoa leikkipuistotoiminnasta Nina Vuori 050 3485351 ja Teemu Kariaho 050 3485350

Esiopetus (5- tai 6-vuotiaat)

Esiopetus alkaa sen vuoden elokuussa, jolloin lapsi täyttää 6 vuotta. Lapsella on oikeus esiopetukseen lähellä asuinpaikkaa olevassa päiväkodissa. Esiopetusta järjestävästä päiväkodista saa tietoa varhaiskasvatuksen palveluohjausyksiköstä: varepalveluohjaus@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), puh. 09 310 80488 (ma-pe klo 9-15)

Perusopetus (7–16-vuotiaat)

Perusopetus alkaa sen vuoden elokuussa, jolloin lapsi täyttää 7 vuotta. Kaikilla Helsingissä asuvilla peruskouluikäisillä lapsilla on oikeus käydä koulua. Oppilaille, jotka eivät vielä osaa suomen tai ruotsin kieltä tarjotaan perusopetukseen valmistavaa opetusta. Opetuksen tarkoitus on opetella suomen tai ruotsin kielen alkeet ja tutustua suomalaiseen kouluun.

Lisätietoa valmistavasta opetuksesta: valmistavaopetus@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), pedagoginen asiantuntija Leeni Siikaniemi, puh. 09 310 86212(Linkki aloittaa puhelun)

Perusopetusta eri kielillä

Muutamassa Helsingin kaupungin kouluissa on mahdollista opiskella myös kokonaan tai osittain erikielisessä perusopetuksessa (opetuskieli muu kuin suomi tai ruotsi). Näihin vaihtoehtoihin hakeutuville järjestetään kielikoe. Tutustu erikieliseen perusopetukseen: Tietoa huoltajille perusopetuksesta eri kielillä Helsingissä.

Jos sinulla on kysyttävää englannin- tai kaksikielisestä opetuksesta, soita, lähetä sähköpostia tai varaa aika henkilökohtaiseen etäneuvontaan.

Email eduguidance@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Puh.  +358 9 310 76965(Linkki aloittaa puhelun)

Suomen ja ruotsin kielen opiskelu

Seuraavassa on kuvattu toisen asteen koulutus sekä suomen ja ruotsin kielen opiskelumahdollisuudet.

Näihin palveluihin voit hakeutua ja saada lisätietoa:

Suomen kielen kurssit: Helsingin suomenkielinen työväenopisto

Työväenopistossa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) voi opiskella suomen kielen kurssilla ilmaiseksi tai pientä kurssimaksua vastaan. Opistossa järjestetään paljon eri pituisia suomen kielen kursseja päivä- ja ilta-aikaan eri puolilla Helsinkiä.

Ruotsin kielen kurssit:  Helsingin ruotsinkielinen työväenopisto, Arbis

Helsingin kaupungin ruotsinkielinen työväenopisto Arbis (sivu ruotsiksi)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) järjestää maahanmuuttajille kotoutumiskoulutusta, jonka pääpainona on ruotsin kielen opiskelu ja yhteiskuntatieto sekä suomen opiskelu.  

Toisen asteen koulutus 

Toisen asteen koulutus on suunnattu noin 16-19 -vuotiaille opiskelijoille, mutta vaihtoehtoja aikuisopiskelijoillekin on tarjolla. Toisen asteen koulutus Suomessa jakaantuu kahteen vaihtoehtoon: lukioon ja ammatilliseen koulutukseen. Tällä hetkellä suurin osa vaihtoehdoista on suomen- tai ruotsinkielisiä, ja hakijalla pitää olla hyvä suomen tai ruotsin kielitaito. Pääkaupunkiseudun oppilaitoksista löytyy myös muutamia vaihtoehtoja muilla kielillä.

Lukiokoulutus

Lukiokoulutukseen voivat hakeutua perusopetuksen tai vastaavan koulutuksen suorittaneet. Lue lisää lukiokoulutus-sivuiltamme

Jos kiinnostuit lukiokoulutuksesta, ota yhteyttä: 

Hakutoimisto
puh. 09 310 89318 (ma–pe klo 10–14)
hakutoimisto@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Ammatillinen koulutus

Stadin ammatti- ja aikuisopisto (Stadin AO)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) tarjoaa Helsingissä ammatillista koulutusta suomeksi ja yksityinen ammatillinen oppilaitos Prakticum(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) ruotsiksi. Lue lisää Ammatillinen koulutus -sivuiltamme.

Jos kiinnostuit ammatillisesta koulutuksesta, ota yhteyttä: 

Hakutoimisto
puh. 09 310 89318 (ma–pe klo 10–14)
hakutoimisto@edu.hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)   

Oppaat, lomakkeet ja hyödylliset linkit

Oppaat

Valmistavan opetuksen esitteet ja hakuohjeet

Hakulomakkeet varhaiskasvatukseen esiopetukseen

Hakulomakkeet valmistavaan opetukseen

Hyödyllisiä linkkejä

Kuva: Jussi Hellsten

16.3.2022 uutinen julkaistu 
17.3.2022 lisätty linkki englannin- ja ukrainankieliseen uutiseen. 
7.4.2022 lisätty tietoa toisen asteen koulutuksesta.
1.3.2023 rikkinäiset linkit korjattu ja valmistavan opetuksen linkkejä päivitetty.