Finlandsmodellen för hobbyverksamhet skapar jämlika hobbymöjligheter

I fjol erbjöd Finlandsmodellen för hobbyverksamhet över 13 000 avgiftsfria hobbyplatser för barn och ungdomar i Helsingfors. Hobbyverksamhet i samband med skoldagen skapar jämlika hobbymöjligheter. Verksamheten har ökat utbudet på avgiftsfria hobbyer.
Oppilas keinuu koulun liikuntasalissa.
Bild: Maija Astikainen

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet enligt ungdomslagen har blivit en permanent verksamhetsform i Helsingfors och en viktig del av stadens tjänster för barn och ungdomar. År 2023 erbjöd verksamheten över 13 000 hobbyplatser för grundskoleelever i årskurs 3–9. Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors är en betydande leverantör av hobbyverksamhet i Finland med sina 450 veckovisa hobbygrupper och 84 000 årliga hobbytillfällen.

Helsingfors satsar på barn och ungdomar också år 2024. I år har verksamheten inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet anvisats ett anslag på 400 000 euro för att komplettera undervisnings- och kulturministeriets bidrag på 1,1 miljoner euro samt för att säkerställa verksamhetens omfattning i syfte att stärka välbefinnandet hos barn och ungdomar i området.

– Alla barn och ungdomar ska har rätt till hobbyer. De avgiftsfria hobbyerna i samband med skoldagen har gett eleverna nya möjligheter. I bästa fall kan Finlandsmodellen för hobbyverksamhet hjälpa barn och ungdomar att hitta sin favorithobby, som ger dem glädje ännu för en lång tid, konstaterar Paavo Arhinmäki, biträdande borgmästare för kultur- och fritidssektorn. 

Många barn och ungdomar med få hobbyer har hittat en ny hobby 

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors samlar varje läsår in respons av deltagarna för att utveckla verksamheten. I enkäten som genomfördes hösten 2023 angav 16 procent av deltagarna att de inte har andra hobbyer. 32 procent berättade att de deltar i en (1) annan hobby utöver verksamheten inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Eleverna gav verksamheten ett berömligt vitsord, vilket berättar om att de är nöjda med hobbyerna och verksamhetens kvalitet.

– Vi samarbetar tätt med elevvården, skolhälsovården, skolcoacherna och ungdomsarbetet för att kunna locka fler barn och ungdomar till hobbyerna, berättar Irma Sippola, projektchef för Finlandsmodellen för hobbyverksamhet i Helsingfors.  

Helsingfors trekorgsmodell erbjuder jämlika hobbymöjligheter

Avgiftsfria hobbyer efter skoldagen erbjuds för eleverna i årskurs 3–9 i varje grundskola i Helsingfors. När hobbyerna är avgiftsfria har alla möjlighet att delta i dem oberoende av familjens ekonomiska situation.

Hobbyutbudet baserar sig på barnens och ungdomarnas önskemål. I varje skola i Helsingfors kan eleverna välja mellan tre olika hobbytyper: idrott, kultur och digital eller annan typ av hobby. Detta kallas för trekorgsmodellen. Genom att dela hobbyerna in i tre korgar kan man säkerställa att det erbjuds så mycket olika hobbyer som möjligt.

– Finlandsmodellen för hobbyverksamhet har visat sig vara ett bra sätt att göra hobbyverksamheten jämlikare och öka möjligheterna till trevliga gemensamma aktiviteter, gläder sig Tiina Hörkkö, områdeschef från Helsingfors stads ungdomstjänster. 

Du hinner ännu bra komma med i hobbyverksamheten 

Största delen av grupperna inom Finlandsmodellen för hobbyverksamhet sammanträder i skolornas lokaler. Eleverna och vårdnadshavarna meddelas om hobbyerna via Wilma och på skolornas webbplatser. Man kan komma med i hobbyerna året runt, om det finns lediga platser i grupperna. I de populäraste hobbygrupperna lägger man elever i kö och nya grupper grundas vid behov. Utöver hobbyutbudet i den egna skolan kan elever också delta i verksamheten i andra skolor. 

Skolelever kan hitta meningsfulla eftermiddagsaktiviteter till exempel i följande hobbyer: parkour, basketboll, futsal, dans, gym, klättring, cheerleading, simning, cirkus, film, teater, bandverksamhet, bildkonst, språk, historia, scoutverksamhet, företagande, programmering, speldesign, e-sport, matlagning och djurhobbyer.