Harrastamisen Suomen malli luo yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa

Harrastamisen Suomen malli tarjosi viime vuonna yli 13 000 maksutonta harrastuspaikkaa lapsille ja nuorille Helsingissä. Koulupäivien yhteyteen tuotu harrastustoiminta luo yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa. Toiminta on lisännyt maksuttomien harrastusten tarjontaa.
Oppilas keinuu koulun liikuntasalissa.
Kuva: Maija Astikainen

Nuorisolakiin kirjatusta Harrastamisen Suomen mallista on tullut pysyvä toimintamuoto Helsingissä ja keskeinen osa lapsille ja nuorille suunnattuja kaupungin palveluita. Vuonna 2023 tarjottiin yli 13 000 harrastuspaikkaa peruskoulujen 3.–9. luokkien oppilaille. 450 viikoittaisella harrastusryhmällä ja 84 000 vuotuisella harrastuskerralla Harrastamisen Suomen malli Helsingissä on merkittävä harrastustoiminnan tarjoaja Suomessa.  

Helsinki panostaa lapsiin ja nuoriin myös vuonna 2024. Harrastamisen Suomen mallin toiminnalle on osoitettu tälle vuodelle 400 000 euron määräraha täydentämään opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää 1,1 miljoonan avustusta sekä turvaamaan toiminnan laajuus lasten ja nuorten alueellisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi.   

– Jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla oikeus harrastamiseen. Maksuttomat harrastukset koulupäivän yhteydessä ovat avanneet uusia mahdollisuuksia oppilaille. Parhaimmillaan Harrastamisen Suomen malli voi auttaa lapsia ja nuoria löytämään itselleen oman lempiharrastuksen, joka tuo iloa vielä pitkään, toteaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Paavo Arhinmäki. 

Uuden harrastuksen ovat löytäneet monet lapset ja nuoret, joilla on vähän harrastuksia 

Harrastamisen Suomen malli Helsingissä kerää lukuvuosittain osallistujilta palautetta toiminnan kehittämiseksi. Syksyn 2023 palautekyselyssä 16 % osallistujista ilmoitti, ettei heillä ollut muita harrastuksia. 32 % osallistujista kertoi osallistuvansa yhteen muuhun harrastukseen Harrastamisen Suomen mallin toiminnan lisäksi. Oppilailta saatu kiitettävä arvosana kertoo tyytyväisyydestä harrastukseen ja toiminnan laatuun.  

– Teemme tiivistä yhteistyötä oppilashuollon, kouluterveydenhuollon, kouluvalmentajien ja nuorisotyön kanssa, jotta voimme löytää lisää lapsia ja nuoria harrastusten pariin, kertoo Harrastamisen Suomen malli Helsingissä projektipäällikkö Irma Sippola. 

Helsingin kolmen korin malli tarjoaa yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa   

Koulupäivän jälkeen järjestettäviä maksuttomia harrastuksia on tarjolla kaikissa Helsingin peruskouluissa 3.–9. luokkien oppilaille. Maksuttomuus antaa mahdollisuuden osallistua harrastuksiin perheen taloudellisesta asemasta riippumatta.

Harrastusvalikoima perustuu lasten ja nuorten toiveisiin. Jokaisessa Helsingin koulussa on valittavana kolme erityyppistä harrastusta: liikunta-, kulttuuri- ja digitaalinen tai muu harrastus. Tätä kutsutaan kolmen korin malliksi. Harrastusten jakaminen kolmeen koriin takaa mahdollisimman erilaisten harrastusten tarjoamisen.

– Harrastamisen Suomen malli on osoittautunut hyväksi keinoksi lisätä harrastamisen yhdenvertaisuutta ja mahdollisuuksia mukavaan yhdessä tekemiseen, iloitsee aluepäällikkö Tiina Hörkkö Helsingin kaupungin nuorisopalvelusta. 

Harrastuksiin ehtii vielä hyvin mukaan 

Suurin osa Harrastamisen Suomen mallin ryhmistä kokoontuu koulujen tiloissa. Harrastuksista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille Wilman kautta ja koulujen verkkosivuilla. Harrastuksiin voi tulla mukaan läpi koko vuoden, jos ryhmissä on tilaa. Suosituimpiin harrastuksiin otetaan oppilaita jonotuspaikoille, ja uusia ryhmiä perustetaan tarpeen mukaan. Oman koulun harrastustarjonnan lisäksi oppilailla on mahdollisuus osallistua myös muilla kouluilla järjestettävään toimintaan. 

Mieluisaa tekemistä koululaisten iltapäiviin voi löytyä muun muassa näiden harrastusten joukosta: parkour, koripallo, futsal, tanssi, kuntosali, kiipeily, cheerleading, uinti, sirkus, elokuva, teatteri, bänditoiminta, kuvataide, kielet, historia, partiotaidot, yrittäjyys, ohjelmointi, pelisuunnittelu, esports, ruuanlaitto ja eläinharrastus.