Experiment med att skänka matsvinn från läroanstalter inleds i Helsingfors

I dag inleds ett nytt slags experiment i Helsingfors som innebär att Sodexo skänker den mat som blivit över från läroanstalternas lunch till mathjälpen. Maten hämtas upp av matsvinnsterminalen Stadin safka, som sedan delar ut den till aktörer inom mathjälpen.
Målet med experimentet är att utveckla en verksamhetsmodell som gör det lättare för andra restauranger att också skänka sitt matsvinn. Bild: Food Waste Ecosystem / Heidi Nikula
Målet med experimentet är att utveckla en verksamhetsmodell som gör det lättare för andra restauranger att också skänka sitt matsvinn. Bild: Food Waste Ecosystem / Heidi Nikula

Helsingfors har som mål att senast år 2030 halvera mängden matsvinn, utgående från mängden matsvinn 2021. Till exempel producenter av matservice för skolor och daghem arbetar flitigt för att uppnå målet. Projektet Food waste ecosystem, som inleddes i april 2023, stöder det här arbetet bland annat genom verkstäder och experiment med fokus på att minska och utnyttja matsvinnet.

Ett nytt slags samarbete som exempel

Inom samarbetsexperimentet skänker Sodexo, som är en av Finlands största restauranginnehavare, sitt matsvinn. Inom sina restauranger arbetar Sodexo redan på ett mångsidigt sätt för att undvika matsvinn, och matsvinn från studeranderestaurangerna säljs till studerande och personal. Trots det här blir det ibland mat över.

- Vi är väldigt ivriga och glada över att få delta i det här experimentet. Sodexo har förbundit sig till en hållbar utveckling, och det är fint att vi tillsammans med andra aktörer kan hjälpa till att minska matsvinnet och samtidigt stöda mathjälpen i Helsingfors. Vi önskar att det här experimentet ska kunna vara ett exempel för andra restauranger och inspirera dem till att börja skänka bort sitt matsvinn, säger Ann-Marjaana Holmberg, Sodexos kundchef.

Experimentet samordnas av matsvinnsterminalen Stadin safka, som är ett samarbete mellan Helsingfors stad och Helsingfors kyrkliga samfällighet. Stadin safka hämtar upp den överblivna och nerkylda maten nästa morgon och för den vidare till de mathjälpsaktörer som deltar i experimentet. Aktörerna värmer upp maten och serverar den till sina besökare i form av portioner som avnjuts på plats.

- Stadin safka levererar i synnerhet livsmedelssvinn som skänkts av butiker, partiaffärer och livsmedelsindustrin till aktörer inom mathjälpen i Helsingfors. Vi är glada över att vi, genom experimentet, också får restauranger som skänker sitt matsvinn, så att vi kan utöka vår verksamhet till att också inkludera färdig mat, säger Anni Heinälä, chef för mathjälpsverksamheten och ansvarig för Stadin safkas verksamhet.

Experimentet pågår ända till slutet av våren och efter det utvärderas resultaten. Om det visar sig att experimentet fungerar och om resurserna räcker till kan experimentet komma att utökas senare. Målet med experimentet är att utveckla en verksamhetsmodell som gör det lättare för andra restauranger att också skänka sitt matsvinn.

Food waste ecosystem, ett projekt för att minska och utnyttja matsvinnet, samordnas av Vanda stad som utför projektet tillsammans med Helsingfors stad, Naturresursinstitutet och Laurea yrkeshögskola. Projektet pågår under perioden 1.4.2023–31.3.2026 och finansieras med hjälp av stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). Den finansierande myndigheten är Nylands förbund. Projektet är en del av HEVi-programmet.