En ny kommunikationstjänst pilottestas inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i Helsingfors

En ny kommunikationstjänst pilottestas inom småbarnspedagogiken i Helsingfors från och med oktober. Det nya verktygets namn är Snadi och det fungerar som ett nytt kommunikationsverktyg mellan daghemmen och vårdnadshavarna samt i den interna kommunikationen inom daghemmen.
Bild: Maija Astikainen

Det nya verktyget svarar på småbarnspedagogikens behov av snabb och smidig kommunikation mellan hemmen och småbarnspedagogiken. 

– Småbarnspedagogiken har länge haft behov av att utveckla kommunikationen. Daghemmens personal har önskat sig en tjänst med vilken man enkelt och snabbt kan kommunicera med vårdnadshavare och andra daghemsgrupper i olika situationer. Man har också önskat en ny lösning för kommunikation med vårdnadshavarna, i stället för exempelvis e-post eller lappar som skickas hem med barnen, säger Miia Kemppi, direktör för småbarnspedagogiken i Helsingfors.

Kommunikationstjänsten Snadi är en applikation som används via smarttelefon och/eller dator, genom vilken vårdnadshavarna får information från daghemmet snabbare än tidigare. Vårdnadshavarna kan också med hjälp av applikationen själva skicka meddelanden om sådant som rör barnet, meddela om att barnet ska vara borta och få information om viktiga händelser med hjälp av kalendern. Med Snadis hjälp kan daghemmet också effektivare kommunicera internt och utåt. 

En mer begränsad version på finska blir nu tillgänglig för pilotanvändning. Även versioner på svenska och engelska är under planering.

Tre småbarnspedagogikenheter deltar 

Pilotanvändningen av Snadi börjar i början av oktober vid tre småbarnspedagogikenheter: Torpparintupa-Vallesmanni, Pacius-Muksulaakso och Merirasti-Siima. Utöver daghemmens personal deltar även vårdnadshavarna till barnen på daghemmen i pilotprojektet. 

– Under pilotprojektet testar vi hur kommunikationstjänsten fungerar i verkliga förhållanden. Om försöket lyckas planerar vi att utvidga användningen av Snadi till alla Helsingfors stads enheter för småbarnspedagogik under 2023. Ett beslut om utvidgning fattas efter att man fått erfarenheter av pilotprojektet, berättar Miia Kemppi.
Kommunikationstjänsten Snadi är en del av ärendehanteringstjänsten Asti för sektorn för fostran och utbildning, och den utvecklas i enlighet med Helsingfors stads digitaliseringsprogram.