Ansökan om understöd för organisationer öppnar i maj

Allmännyttiga föreningar, stiftelser och aktiebolag kan ansöka om understöd från Helsingfors stad. Ansökan om understöd för främjande av välfärd och hälsa och social- och hälsovården samt räddningsväsendet samt understöd för invånardelaktighet för år 2025 öppnar i maj. Ett informationsmöte ordnas den 18 april.
Organisationer, föreningar och stiftelser är viktiga samarbetspartner till Helsingfors stad. Genom organisationerna deltar helsingforsarna i att bygga en stad där var och en kan leva sitt eget liv och ha en fungerande vardag. Bild: Laura Oja
Organisationer, föreningar och stiftelser är viktiga samarbetspartner till Helsingfors stad. Genom organisationerna deltar helsingforsarna i att bygga en stad där var och en kan leva sitt eget liv och ha en fungerande vardag. Bild: Laura Oja

Understöd för främjande av välfärd och hälsa och social- och hälsovården samt räddningsväsendet beviljas för verksamhet som bidrar till att målen i den gällande stadsstrategin samt planen för främjande av välfärd och hälsa uppfylls. Understöd kan också beviljas för verksamhet som främjar förebyggande av olyckor, räddningsverksamhet eller befolkningsskydd. Understöd för invånardelaktighet beviljas för upprätthållande av invånarhus och samordning av deras verksamhet samt för utvecklande av strukturer och metoder som ökar invånardelaktigheten.

Kom på informationsmötet för att höra om understödsansökan

Ansökan om understöd för främjande av välfärd och hälsa och social- och hälsovården samt räddningsväsendet samt understöd för invånardelaktighet för år 2025 är öppen 2.5–3.6.2024. Ansökan stängs den 3 juni kl. 16.  Understödet söks via en ny e-tjänst som man loggar in i på webbplatsen avustukset.hel.fi.

Ett inledande informationsmöte om understödsansökan ordnas via Teams den 18 april klockan 17–18.30. Under mötet presenteras kriterierna för de olika understöden samt den nya e-tjänsten. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor till understödsberedarna. Man behöver inte anmäla sitt deltagande på förhand. 
Anslut dig till informationsmötet via den här länken (länken leder till en extern tjänst)(Länk leder till extern tjänst)

Staden som samarbetspartner till organisationer

Organisationer, föreningar och stiftelser är viktiga samarbetspartner till Helsingfors stad. Genom organisationerna deltar helsingforsarna i att bygga en stad där var och en kan leva sitt eget liv och ha en fungerande vardag.

Helsingfors stöder organisationernas verksamhetsförutsättningar, förutom genom understöd även genom att erbjuda lokaler för stadsbornas och organisationernas bruk. Stadsbor och organisationer kan boka lokaler till sin verksamhet genom den nyligen förnyade Varaamo-tjänsten.

Helsingfors har en organisationsdelegation, som regelbundet samlar förtroendevalda och organisationer kring samma bord. Organisationsdelegationen grundades 2023 och du kan följa dess verksamhet på webbplatsen.

Helsingfors ordnar också öppna evenemang för att stärka samarbetet mellan staden och organisationer samt mellan organisationerna.

– Nya samarbetspartner är också varmt välkomna till samarbetet, för det finns ju över 17 000 organisationer i Helsingfors, säger Veera Vilkama, utvecklingschef för organisationssamarbetet.

Med hjälp av stadskansliets nyhetsbrev kan du hålla dig uppdaterad om sådant som gäller organisationssamarbetet och understödsverksamheten. 
Beställ stadskansliets nyhetsbrev för organisationer(Länk leder till extern tjänst) (länken leder till en extern tjänst)