Tietoa osallisuuden toteutumisesta sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tuemme asiakkaidemme oikeuksien toteutumista ja teemme säännöllisesti raportointia erilaisista ilmiöistä, jotka vaikuttavat asiakkaidemme hyvinvointiin ja terveyteen. Raportit ja selvitykset auttavat kehittämään palvelujamme asiakaslähtöisiksi.

Tällä sivulla

Asiakaskokemustiedon kerääminen

Keräämme asiakkailta palautetta ja saamme tietoa asiakaskokemuksesta esimerkiksi kaupunkiyhteisen palautepalvelun(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun), palautelaitteiden sekä erilaisten asiakaskyselyiden avulla. Käsittelemme kaikki palautteet, ja ne tallentuvat palauteraporttiin. Koostamme saaduista palautteista neljä kertaa vuodessa palautekatsauksen, jonka avulla saat kattavan kuvan asiakkaiden kokemuksista palveluissamme.

Sosiaali- ja potilasasiavastaava

Tehtävänämme on edistää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen asiakkaiden ja potilaiden oikeuksien toteutumista. Neuvomme sinua muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Emme tee päätöksiä emmekä ota kantaa lääketieteelliseen hoitoon tai henkilökunnan toimintaan.  

Rakenteellinen sosiaalityö

Rakenteellisessa sosiaalityössä havainnoimme ja tutkimme ilmiöitä sekä kehitämme palveluja. Tavoitteenamme on sosiaalisten ja yhteiskunnallisten ongelmien ennaltaehkäisy. Tuomme esiin epäkohtia ja kehittämisen tarpeita sekä kerromme ajankohtaisista sosiaalityön ilmiöistä.

Sosiaalinen raportointi Helsingissä

Tuotamme tietoa asiakastyöstä ja asiakkaiden elämäntilanteista sosiaalisen raportoinnin menetelmällä. Hyödynnämme tietoa palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä sekä johtamisessa ja päätöksenteossa.

Seniori-infon sosiaalinen raportointi

Raportoinnin avulla tuotamme tietoa asiakkaidemme arjesta ja nostamme esiin ajankohtaisia ilmiöitä. Tietoa saamme eri palvelukanavistamme ja suoraan asiakkailtamme. Keräämme tietoa myös esimerkiksi yhteistyöverkostoistamme. Tavoitteenamme on tuoda asiakkaidemme ääni kuuluviin ja tuottaa tietoa palveluiden kehittämiseksi.