Asiakasraadit

Asiakasraadit kehittävät sosiaali- ja terveyspalvelujamme asiakaslähtöisemmiksi. Saamme raatien avulla asiakkailtamme tärkeää tietoa, joka auttaa parantamaan palvelujemme toimivuutta.

Mikä on asiakasraati?

Asiakasraadit auttavat kehittämään palvelujamme, jotta ne vastaisivat paremmin asiakkaidemme tarpeisiin. Raatien avulla pystymme kuulemaan asiakkaidemme näkemyksiä ja ottamaan ne huomioon palvelujen suunnittelussa. Raateihin osallistuu asiakkaiden lisäksi myös henkilökuntaamme. Raatien koko ja työskentelytavat vaihtelevat, ja ne voivat kokoontua myös sähköisesti.

Asiakasraadit sosiaali- ja terveyspalveluissa

Asiakasraateja on useissa sosiaali- ja terveyspalvelujen yksiköissämme. Raatien tehtävänä on kehittää palvelujamme asiakkaiden ideoiden ja ajatuksien pohjalta. Raateja perustetaan yleensä jonkin kehitettävän asian ympärille. Niitä käytetään myös säännöllisinä keskustelun ja kehittämisen rakenteina, kuten esimerkiksi vammaisten palveluasumisessa (viikkokokoukset) tai ikääntyneiden seniorikeskuksissa (yhteisökokoukset).

Henkilökunta ohjaa raatiemme toimintaa. Valtaosa palvelujemme raadeista on tällä hetkellä suljettuja eli jäsenet niihin on jo kutsuttu asiakkaidemme joukosta. Raateihimme tullaan vapaaehtoisina ja vaitiolovelvollisina. Perehdytämme raatilaiset toimintaan.

Tiedotamme avoimista raadeista ja osallistumismahdollisuuksista paikallisesti ja monikanavaisesti.

Kysy lisää asiakasraadeistamme: sotepe.osallisuus@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)