Välkömmen till planeringsverkstaden för de nya promenadområdena och anmäl dig till invånarrådet

I sommar utvidgar Helsingfors promenad-, utevistelse- och cykelområdena i centrum. Tillfälliga promenad- och cykelområden kommer att anläggas på Esplanaderna, Kaserngatan, Skillnadsgatan, Högbergsgatan framför Designmuseet och på Lönnrotsgatan. Staden vill att stadsborna deltar för att utveckla planerna och berätta om sina synpunkter på experimentet. Samarbetet inleds i december med en idéverkstad som är öppen för alla, och samarbetet fortsätter nästa år med ett råd som består av stadens invånare. Dessutom ordnas kafédiskussioner om Esplanadens historia och framtid under våren 2023. Diskussionerna är öppna för alla.
Esplanadparken på sommaren. Bild: Helena Roschier
Esplanadparken på sommaren. Bild: Helena Roschier

Nya tankar för planeringen från idéverkstaden i december

För stadsborna ordnas en idéverkstad som behandlar promenad- och cykelområden på Esplanaden 14.12 klockan 17.30. Verkstaden börjar med en promenad på en cirka halv timme som startar klockan 17.30 vid Helsingfors stadshus huvuddörr mot Salutorget. Efter promenaden inleds idéverkstaden klockan 18 i Lyktsalen i Torgkvarteren på adressen Sofiegatan 4 C. Det finns en tillgänglighetsanpassad ingång genom Soncksalen på adressen Alexandersgatan 28. 

Under verkstaden diskuterar vi de kommande ändringarna på Esplanaderna samt områdets betydelse och liv under olika tider på dygnet och olika årstider. Verkstaden börjar med en presentation av Laura Kolbe, professor i europeisk historia vid Helsingfors universitet, om Esplanadernas betydelse som en del av stadskulturen i Helsingfors. Presentationerna hålls på finska, men det är möjligt att ställa frågor och föra diskussion även på svenska och engelska.

Idéer och erfarenhet från stadsinvånarrådet 

För att fortsätta med verkstadsarbetet inrättar staden ett stadsinvånarråd med cirka 15 ledamöter. Rådet bidrar till planeringen med stadsbornas röster och röster för dem som rör sig på olika sätt. Rådet utvecklar planer för promenadområdena tillsammans med stadens sakkunniga, funderar på idéer för att förbättra stadsmiljön och testar nya promenadområdena på sommaren. 

Rådet samlas 3–4 gånger under 2023 och eventuellt 1–2 gånger under 2024. Mötena tar cirka två timmar. Det första mötet ordnas 17.1 kl. 16–19 då rådet kommenterar planer, behandlar möbelfrågor och skapar visioner om gaturummet. Det andra mötet ordnas i juni då rådet gör en testpromenad på de nya promenadområdena. På mötet i september-oktober diskuterar rådet om sommarens erfaren-heter. 

Staden önskar att deltagarna i rådet är människor i olika åldrar som bor på olika håll i staden. Du kan anmäla dig som frivillig till rådet om du talar finska, svenska eller engelska. Ledamöterna väljs bland frivilliga så att rådet har en så mångsidig representation som möjligt. 

Ansökningstiden till rådet går ut 20.12. Staden meddelar dem som blir valda före julen. Anmäl dig som frivillig till stadsinvånarrådet här.(Länk leder till extern tjänst)