Under temaveckan Helsingfors lär sig delar man med sig av kunnande och pedagogiska idéer – evenemangsförslag kan lämnas in fram till 15.9

Temaveckan Helsingfors lär sig, Helsinki Education Week, ordnas i år 30.10−3.11. Syftet med denna vecka, som hyllar undervisning och fostran, är att deltagarna ska kunna dela med sig av kunnande och idéer, lära sig av andra och nätverka. Evenemangsförslag kan lämnas in fram till 15.9.2023.  

Aktörer inom fostran och utbildning kan lämna in evenemangsförslag för temaveckan. Möjliga evenemang är till exempel workshoppar, diskussionsevenemang eller presentation av lyckade pedagogiska implementeringar. De kan rikta sig till yrkespersoner inom fostran och utbildning, dagisbarn, elever eller studerande, eller vårdnadshavare – till vem som helst med intresse för lärande och utvecklande av lärande.  

 Veckans tema är i år Välmående och lärande helsingforsare. Evenemangen kan ta upp frågor såsom välbefinnande, socioemotionella färdigheter, en hållbar framtid samt olika centrala kunskaper och färdigheter, såsom läsning och läsförmåga eller matematiskt kunnande. Produktionsteamet för temaveckan Helsingfors lär sig väljer ut de slutliga evenemangen bland förslagen för att sedan inkludera dem i temaveckans program. Evenemangen ska vara avgiftsfria för deltagarna och ingen ersättning betalas till arrangörerna.    

Varför delta i temaveckan Helsingfors lär sig?  

Nya idéer och perspektiv på det egna arbetet, nätverkande, kollegial samvaro, fantastiska upplevelser för elever ... Så beskriver våra lärare Marjo Malinen, Jesse Jarva, Anton Telih, Teemu Einola och Topi Perälä utbytet från veckan av erfarenhet från tidigare år. Se vår video(Länk leder till extern tjänst) om lärarnas erfarenheter (länken tar dig till Youtube. Videon är på finska och har undertexter på finska, svenska och engelska). 

 Jutta-Riina Karhunen, rektor för grundskolan Itäkeskuksen peruskoulu, beskriver sina upplevelser under vår förra temavecka så här:  

"Det bästa var att utbyta tankar om ledarskap med australiska kollegor. I de finländska skolorna har vi kommit långt när det gäller inklusion, mångsidig bedömning, specialundervisningens processer och undervisning i emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter. Det är trevligt att berätta om dessa och svara på frågor."  

Flera tiotals evenemangsförslag har redan inkommit för det här året, berättar pedagogiskt sakkunnig Tommi Tiittala, som leder temaveckans produktionsteam. 

”De evenemang som redan valts ut för temaveckan täcker hela spektrumet av målgrupper inom fostran, eftersom de berör allt från småbarnspedagogik till vuxenutbildning. Teman för evenemangen är bland annat digitala miljöer och verktyg, fenomenbaserat lärande, utomhusundervisning i skogen och lärsvårigheter. Det finns plats för fler evenemangsförslag!" 

 Mer information om hur man gör ett evenemangsförslag finns på webbplatsen helsinkieducationweek.com(Länk leder till extern tjänst).   

  

Temaveckan Helsingfors lär sig, Helsinki Education Week, ordnas för inte mindre än femte gången. Temaveckan är en hyllning till lärande och syftar till att deltagarna ska kunna dela pedagogiskt kunnande och idéer, lära sig av andra och nätverka. Veckan möjliggör också samarbete med internationella experter inom lärande. Temaveckan Helsingfors lär sig ordnas i form av ett samarbete mellan Helsingfors stads fostrans- och utbildningssektor och HundrED(Länk leder till extern tjänst)