Toiniverksamheten flyttar till Åshöjdens grundskola i januari 2026

Enligt nuvarande tidtabell kommer Zacharias Topeliusskolans Toiniverksamhet att flytta till Åshöjdens grundskola vid årsskiftet 2025–2026. Innan dess flyttar årskurs 7–9 och musikklasserna permanenet från Åshöjdens grundskola till grundskolan i Kottby, som byggs för närvarande.
Bild på Åshöjden grundskolas skolhus.
Bild: Karo Pirkkalainen

Toiniverksamheten, det vill säga specialklasser för elever med förlängd läroplikt, kommer att flytta från Zacharias Topeliusskolan till Åshöjdens grundskola. Enligt den nuvarande tidtabellen flyttar verksamheten i januari 2026. Specialklasserna kan flytta när de nya utrymmena för Toiniverksamheten har renoverats klart i Åshöjdens grundskola.

Innan renoveringen av Åshöjdens grundskola kan inledas ska årskurs 7–9 och musikklasserna permanent flytta till den nya skolbyggnaden som för närvarande byggs i Kottby.

Byggnaden ska enligt planerna vara klar i mitten av år 2025. Det innebär att eleverna i årskurs 7–9 i det norra området kan inleda höstterminen 2025 i Kottby. Samtidigt flyttar även musikklasserna från Åshöjdens grundskola till skolan i Kottby.

Zacharias Topeliusskolan börjar renoveras när Toiniverksamheten flyttat till Åshöjdens grundskola, alltså i januari 2026. Under renoveringen kommer eleverna i Zacharias Topeliusskolan att flytta till tillfälliga lokaler.

”Förändringarna är delvis samtidiga och delvis parallella och involverar och påverkar alla tre enheter i olika skeden. Därför vill vi kontinuerligt informera olika parter om hur processen fortskrider", konstaterar Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen.

Tidtabellen för förändringarna finns på Åshöjdens grundskolas, Kottby lågstadieskolas och Zacharias Topeliusskolans webbsida. Om det sker förändringar i tidtabellerna uppdateras informationen efterhand.

Staden har även skapat en responskanal(Länk leder till extern tjänst) där berörda har möjlighet att framföra sina synpunkter till de arbetsgrupper och tjänstemän som arbetar med förändringarna. Tjänstemännen läser kontinuerligt den inkomna responsen, och tar hänsyn till den i det fortsatta arbetet.