Tidsgränserna för tillgång till icke-brådskande vård ändras

Lagstiftningen angående vårdgarantin ändras den 1 september 2023. Inom primärvården, till exempel på en hälsostation, ska man från och med början av september få icke-brådskande vård inom 14 dygn och tandvård inom fyra månader från kontakten. 
Äiti ja tytär.
Bild: Kaisa Sunimento

Kontakt på samma dag

Kontakt till primärvården och tandvården ska i fortsättningen fås under samma vardag. Samtidigt bedöms kundens vårdbehov. 

I Helsingfors nås primärvården via digitala kanaler, såsom Sotebotti Hester, Omaolo och Maisa. Dessutom används en återuppringningstjänst på hälsostationerna och inom tandvården. 

”För att vår service är så smidig som möjligt önskar vi att kunderna kontaktar oss bara en gång angående samma sak. Kunden kan välja vilket kontaktsätt som passar hen bäst”, konstaterar Leena Turpeinen, direktör för hälso- och missbrukartjänsterna.  

Tillgången till vård på hälsostationerna blir så småningom snabbare

På Helsingfors hälsostationer får man icke-brådskande vård i fortsättningen i regel inom 14 dygn. På alla hälsostationer nås målen för vårdgarantin dock inte genast i början av september.

”Tyvärr på grund av den förlängda pandemin och personalbristen har vård- och serviceskulden inte kunnat avvecklas och tillgången till icke-brådskande vård har inte förbättrats så fort som önskat”, kommenterar Turpeinen.

”Vi har långsiktigt och aktivt utvecklat hälsostationernas verksamhetssätt för att kunna betjäna våra kunder allt bättre. I år har Stensböle hälsostation utvecklat och testat nya sätt att betjäna kunder. Resultaten är lovande, i Stensböle har tillgången till vård blivit snabbare. Vi har tillämpat den praxis som vi utvecklat i Stensböle även på andra hälsostationer. Arbetet fortsätter fortfarande. Vi ökar också användningen av servicesedlar och utvecklar elektroniska tjänster”, säger Turpeinen. 

I Gamlas och Gräsviken genomförs ett försök där tjänsterna produceras av en privat samarbetspartner. 

”Vi följer noga utvecklingen av försöken och lär oss av god praxis på båda sidor”, fortsätter Turpeinen. 

Vårdgarantin gäller hela primärvården. I Helsingfors täcker den förutom hälsostationerna och tandvården även den centraliserade preventivrådgivningen och fysioterapin.  Vårdgarantin omfattar också de fyra Mieppi-serviceställena runtom i Helsingfors som tillhandahåller mentalvårdstjänster med låg tröskel.    

Servicesedlar säkerställer tillgången till vård inom tandvården 

Vid icke-brådskande tandvård erbjuds kunden i första hand en servicesedel. Med den får man vård på en privat mottagning genast eller senast inom en månad. I Helsingfors arbetar man aktivt för att i fortsättningen få tillgång till vård på stadens tandkliniker inom fyra månader. 

”Vi gör allt vi kan för att kunderna får icke-brådskande vård på hälsostationerna inom två veckor och inom tandvården inom fyra månader. Brådskande vård ges vid behov under samma dag”, sammanfattar Leena Turpeinen till slut.  

Helsingfors hälsostationers och tandvårdens vårdtider publiceras regelbundet på internet

Mer information om den nationella reformen av vårdgarantin finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats(Länk leder till extern tjänst).