Stadens psykiatriska sommarskola stöttar kandidater

I Aurora psykiatriska sjukhus sommarskola introduceras medicine kandidater i sommarperiodens arbetsuppgifter. Man vill erbjuda dem goda förutsättningar att lyckas med sommarjobbet genom utbildning i juni och juli.
Stadens psykiatriska sommarskola träffades den 7 juni i Aurora. Bild: Niina Markkula
Stadens psykiatriska sommarskola träffades den 7 juni i Aurora. Bild: Niina Markkula

Introduktionsperioden består av föreläsningar, Apotti-stöd, filosofisk-medicinska humoristiska samtal och fritidsprogram. På föreläsningarna behandlas viktiga teman inom mental hälsa, bland annat att möta patienten, psykiska störningar och medicinering.

Sommarskolan satsar på att kandidaterna ska lära sig, den gemensamma andan och välmående. Helsingfors stads erfarna psykiatriker är med på föreläsningarna och på fritiden som mentalt stöd.

Vappu och Ilkka Taipale gästade sommarskolan

Fredagen 7 juni mötte Vappu och Ilkka Taipale deltagarna i Stadens psykiatriska sommarskola under deras första arbetsvecka i Aurora. Under Vappus och Ilkkas nästan 60 år långa karriärer som läkare har det funnits många spännande turer och roliga anekdoter att berätta.

Taipales är intresserade av hurudant en ung läkares jobb är idag och hur de unga läkarvikarierna har upplevt sina första dagar. Det finns också beröringspunkter med tankarna och kraven under deras första steg i arbetslivet, även om antalet läkare på 60-talet var en bråkdel av idag och patienternas situation och förväntningar var annorlunda.

Vappu och Ilkka Taipale. Bild: Niina Markkula
Vappu och Ilkka Taipale. Bild: Niina Markkula

Det uppstod bland annat diskussion om att de psykiatriska symtomen alltid återspeglar sin tid och om läkarnas och patienternas interaktion i sjukhusmiljö. Vappu Taipale sade kort och koncist om sin upplevelse av specialitetens särdrag; psykiatrin andas i takt med samhället.