Stadin psykiatrian kesäkoulu kesäkandien tukena

Auroran psykiatrisen sairaalan kesäkoulussa lääketieteen opiskelijoita perehdytetään kesän työjakson tehtäviin. Opiskelijoille halutaan tarjota kesä- ja heinäkuussa toteutettavalla koulutuksella hyvät edellytykset kesätyössä onnistumiseen.
Stadin psykiatrian kesäkoulu kokoontui 7. kesäkuuta Aurorassa. Kuva: Niina Markkula
Stadin psykiatrian kesäkoulu kokoontui 7. kesäkuuta Aurorassa. Kuva: Niina Markkula

Perehdytysjakso koostuu luennoista, Apotti-tuesta, filosofis-medisiinis-humoristisista keskustelutuokioista ja vapaa-ajan ohjelmasta. Luennoilla käsitellään tärkeitä mielenterveyden teemoja esimerkiksi potilaan kohtaamiseen, mielenterveyden häiriöihin ja lääkitykseen liittyen. 

Kesäkoulussa panostetaan kesäkandien oppimiseen, yhteishenkeen ja hyvinvointiin. Mukana luennoilla ja vapaa-ajalla sekä henkisenä tukena on Helsingin kaupungin kokeneita psykiatreja.

Vappu ja Ilkka Taipale kesäkoulun vieraina

Perjantaina 7.6. Vappu ja Ilkka Taipale tapasivat Stadin psykiatrian kesäkoulun osallistujia heidän ensimmäisen työviikkonsa päätteeksi Aurorassa. Vapun ja Ilkan lähes 60 vuoden lääkärinuriin mahtuu monta jännittävää käännettä ja hauskaa anekdoottia. 

Taipaleet olivat kiinnostuneita siitä, millaista nuoren lääkärin työ nykyään on, ja miten nuoret lääkärin sijaiset olivat ensimmäiset päivänsä kokeneet. Yhtymäkohtiakin oman uran alkutaipaleen pohdintoihin ja haasteisiin löytyi, vaikka lääkäreiden määrä 60-luvun alussa oli murto-osa nykyisestä, ja potilaiden tilanteet ja odotukset olivat kovin erilaisia.

Vappu ja Ilkka Taipale. Kuva: Niina Markkula
Vappu ja Ilkka Taipale. Kuva: Niina Markkula

Keskustelua syntyi muun muassa siitä, miten psykiatriset oireet ovat aina aikansa kuva, ja millainen on lääkäreiden ja potilaiden sosiaalinen vuorovaikutus sairaalamaailmassa. Vappu Taipale kiteytti kokemuksensa erikoisalan erityispiirteestä: psykiatria hengittää yhteiskunnan mukana.