Staden uppmuntrar till ansvarsfull vistelse i naturen – bearbetningen av terrängcykelrutter tillhör inte allemansrätten

Helsingfors mångsidiga rekreationsområden lockar till sig en växande grupp personer som rör sig. För att stävja slitaget av marken i friluftsområdena är det viktigt att befintliga stigar och rutter används för terrängcykling. Jordbearbetning och trädhuggning är inte tillåtet på rutterna.
Jordbearbetning som försämrar naturvärdena hör inte till ansvarsfull hobbyutövning.   Bild: Tiina Terävä
Jordbearbetning som försämrar naturvärdena hör inte till ansvarsfull hobbyutövning. Bild: Tiina Terävä

Grävning och jordbearbetning som är skadlig med tanke på naturvärdena har ökat på friluftsområdena i Helsingfors. Guppar och rutter för terrängcyklister har grävts och bearbetats även i skogen vid gränsen mellan Vik och Västra Hertonäs. Grävning och kapande av buskar har utförts även i ett värdefullt naturområde, där det växer t.ex. hasselbuskar.

”Vi vill inte hindra terrängcyklister i Vik eller i andra områden, men vi vill påminna om att verksamhet som skadar miljön inte tillhör allemansrätten – det är förbjudet att göra egna guppar och bearbeta rutter. Den känsliga naturen tål inte sådant slitage”, berättar trädexpert Juha Raisio vid Helsingfors stad.

Helsingfors naturområden och skogar används av många. De som rör sig i naturen har ett stort ansvar för hur naturen mår i de livliga friluftsområdena. Ibland kan redan en enda terrängbearbetning orsaka omfattande skador, och naturen återställs inte nödvändigtvis längre.  

"Norr om det område som nu har grävts finns Hallonberget, som är Helsingfors nyaste naturskyddsområde.  På Hallonberget har man sågat av träd som fallit över stigarna, vilket inte är tillåtet. Tvärs över Hallonberget går en stig som markerats med blåa romber och som sköts och hålls öppen. Det rekommenderas att man rör sig på rutten, eftersom den känsliga bergsnaturen inte tål slitage. Det är helt förbjudet att röra sig i den lilla hassellunden i södra delen av Hallonberget”, berättar Hanna Seitapuro, miljöplanerare vid Helsingfors stad.

Använd färdiga stigar och följ etiketten för terrängcyklister

I våras färdigställdes i Helsingfors en ny 16 kilometer lång terrängcykelrutt i Centralparken. För mer erfarna terrängcyklister erbjuds på rutten krävande berglika och steniga upp- och nerförsbackar med varningsskyltar. Även stenjorden på stigen och trädrötterna gör rutten mer krävande. Centralparkens terrängcykelrutt är tillgänglig från början av maj till slutet av november.

Det är tillåtet att även cykla inom Sibbo storskogs nationalpark. I området uppmanas man hålla sig på tydligt urskiljbara stigar och beakta andra som rör sig på stigen. En terrängcykelrutt byggs i framtiden även i Noux nationalpark. Helsingfors stad och Forststyrelsen strävar efter att i känsliga naturområden styra terrängcyklingen till rutter som byggts för dem.

Suomen Latu och Forststyrelsen har tillsammans med Tukes publicerat en förnyad etikett för terrängcyklister. Vänligen följ följande spelregler:

  • Stigen är gemensam och naturen tillhör alla. Uppmärksamma alla vandrare.
  • Använd befintliga stigar och rutter. Undvik kringgående av våtmarker och låsningsbromsning för att minska slitage.
  • Ta reda på reglerna på området och rutterna och följ dem.
  • Kom ihåg ditt ansvar. Skräpa inte ned eller skada träd och plantor.
  • En lämplig hastighet för situationen skapar trygghet. Sakta ned vid omkörning och korsningar, använd ringklocka eller ljud.
  • Var och en är skyldig att hjälpa en skadad. Använd vid behov 112-applikationen eller ring efter hjälp.

Mer information om ansvarsfull vistelse ute i naturen och cykling i Helsingfors naturskyddsområden finns även på webbplatsen hel.fi/pysypolulla (Håll dig på stigen).

Ge respons om verksamhet som skadar naturen

Om du upptäcker verksamhet som skadar naturen, vänligen kontakta Helsingfors stad via responskanalen. Ett fotografi eller koordinater från terrängen hjälper att lokalisera punkten i terrängen.