Språkkunskaper öppnar dörrar till framtiden

I grundskolan Malmin peruskoulu lär man sig på både finska och engelska. Vem som helst kan söka till den tvåspråkiga klassen genom ett urvalsprov. Ett viktigt inträdeskrav är egen motivation.
Oppilaat oppitunnilla Malmin peruskoulussa
Bild: Antti Nikkanen

Vad heter ”benmärg” på engelska? Bland annat detta grubblar man över på engelsklärare Sergei Saikkinens lektion i grundskolan Malmin peruskoulu i Helsingfors. Det pågår en lektion i engelska för den tvåspråkiga 7K-klassen. Undervisningen sker huvudsakligen på engelska, men terminologin studeras på båda undervisningsspråken. Utöver benmärg kan eleverna i sjunde klass smidigt berätta även bland annat att stamcell heter stem cell på engelska.  Saikkinen älskar sitt jobb som lärare av en tvåspråkig klass. 
 

”Språkkunskaper är en nyckel som öppnar dörrar till många olika kulturer och synsätt. Genom att utveckla sina språkkunskaper öppnar man sig för världen.”

Englanninopettaja Sergei Saikkinen pitämässä oppituntia Malmin peruskoulussa Helsingissä.
Bild: Antti Nikkanen

Urvalsprov på våren

Grundskolan Malmin peruskoulu erbjuder tvåspråkig undervisning på finska och engelska i årskurserna 1–9. Minst 25 procent av undervisningen sker på engelska. Elever antas från hela Helsingfors. Eleverna väljs till gruppen genom ett urvalsprov som ordnas på våren. 

Helsingfors stad erbjuder tvåspråkig undervisning på engelska, spanska, kinesiska, nordsamiska, ryska och estniska. Barn kan börja i den tvåspråkiga undervisningen i första klassen på lågstadiet eller i sjunde klassen på högstadiet. Om barnet övergår till tvåspråkig undervisning på högstadiet, ska hen ha tillräckliga språkkunskaper. En elev som flyttar till Helsingfors och tidigare har studerat inom tvåspråkig undervisning kan söka till alla klasser i grundskolan via den kontinuerliga ansökan.

Det andra språket inom den tvåspråkiga utbildningen är alltid finska. Beroende på skolans läroplan sker 25–50 procent av undervisningen på det främmande språket. 

Den tvåspråkiga undervisningen utvecklar elevens hörförståelse och färdigheter i att läsa, skriva och tala på målspråket. Undervisningen uppmuntrar också till internationalisering och utvecklar färdigheterna att studera andra språk. 

Språkkunskaper i vardagen

Utöver Saikkinen undervisar även Elena Ståhle på två språk i grundskolan Malmin peruskoulu. Ståhle undervisar klassen 5–6K. I hennes klass deltar sex femteklassister och 14 sjätteklassister. En del av lektionerna hålls tillsammans, en del separat. 

I praktiken innebär tvåspråkig undervisning att finska och engelska smidigt används parallellt. ”Målet är att stärka kunskaperna i båda språken. Inlärningen utgår alltid från goda kunskaper i modersmålet. Ju bättre kunskaper man har i modersmålet, desto bättre kan man studera på ett främmande språk”, berättar Ståhle. 

I undervisningen används metoden CLIL, Content and Language Integrated Learning. På svenska innebär det inlärning som kombinerar innehåll och språk. ”Metoden kombinerar språkinlärningen med de övriga läroämnena. Det kan innebära till exempel att vi pratar om biologi på engelska på lektionen i engelska”, säger Saikkinen. 

Luokanopettajat Elena Ståhle ja Sergei Saikkinen kannustavat hakemaan kaksikieliselle luokalle, jos kielitaidon kasvattaminen yhtään houkuttelee. ”Aiempaa kokemusta kaksikielisestä opetuksesta ei välttämättä tarvita.”
Bild: Antti Nikkanen

För olika elever

Lärarna anser att den tvåspråkiga undervisningen lämpar sig för alla som är intresserade av att utveckla sina språkkunskaper samt av internationalisering. Eleven behöver inte ha tidigare erfarenheter av tvåspråkiga studier. ”Det viktigaste med tanke på språkinlärning är egen motivation. I en tvåspråkig klass måste man kanske åtminstone i början arbeta lite mer för studierna, eftersom vi studerar sakerna enligt läroplanen på två språk”, säger Ståhle. 

I hennes klass finns många slags elever. En del av dem talar engelska hemma, en del har inte några tidigare erfarenheter av tvåspråkighet. ”Jag tycker att det är en rikedom att det i samma grupp finns elever med olika kunskaper i engelska. De lär sig av varandra i vardagen.” 

Enligt Saikkinen är språkkunskaper sådant kapital som man inte kan köpa i affären. Språkkunskaper öppnar dörrar till framtiden och världen som internationaliseras. ”När jag var liten uppmuntrade min mamma mig att lära mig språk. Hon sade klokt att då behöver du inte bära ordböcker i din ryggsäck när du blir äldre, utan orden bär dig.”

Ståhle och Saikkinen uppmuntrar alla som är ens lite intresserade av att förbättra sina språkkunskaper att söka till en tvåspråkig klass. ”Man behöver nödvändigtvis inte ha tidigare erfarenheter av tvåspråkig undervisning.” 

Oppilas opiskelemassa puhelimen sovelluksen avulla
Bild: Antti Nikkanen

Tätt sammansvetsad grupp

Sjundeklassisterna Riiko, 13, Jon, 13, och Turkina, 12, går i den tvåspråkiga klassen i grundskolan Malmin peruskoulu. För tillfället studerar de bland annat huslig ekonomi, musik och gymnastik på engelska. På lektionerna i matematik lär man sig terminologin på båda språken. 

Klassen har 16 elever. ”Vi blev snabbt en tätt sammansvetsad grupp. Det känns som om vi hade varit tillsammans i åratal, fast vi bara har känt varandra sedan sjunde klass”, säger Turkina. Alla är nöjda med sitt val att studera i en tvåspråkig klass. ”Det är lättare att söka arbete med goda språkkunskaper i framtiden”, säger Riiko. 

Sjundeklassisterna uppmuntrar alla som är ens lite intresserade av språkkunskaper och internationalisering att söka till en tvåspråkig klass. ”Några är lite blyga för att tala eftersom de tycker att de talar ”rallyengelska”. Det spelar ingen roll om man talar med brytning. Vi håller alla på att lära oss”, säger Turkina och går till rasten.

Text: Eveliina Lauhio

Matematiikan kaksikielistä opetusta
Bild: Antti Nikkanen