Social- och hälsovårdstjänsterna i nordöstra Helsingfors centraliseras till Malm

Helsingfors stad planerar ett nytt familjecenter och en ny central för hälsa och välbefinnande i Malms centrum i närhet av tågstationen. Det nya centret och den nya centralen kommer att betjäna hela nordöstra Helsingfors. Utgångspunkterna för ändringen av detaljplan presenteras för invånare på ett webbmöte tisdag 27.2.2024.
Illustration av planen från söderut.  Bild: Verstas Arkkitehdit Oy.
Illustration av planen från söderut. Bild: Verstas Arkkitehdit Oy.

Tjänsterna för Malmborna och invånarna i nordöstra Helsingfors utvecklas med Malms servicereform. Under kommande år byggs en ny skola, ett nytt sjukhus och familjecenter och en ny central för hälsa och välbefinnande. I fråga om de övriga offentliga tjänsterna planeras dessutom en utvidgning av Malms simhall, daghemmet päiväkoti Longinoja håller på att byggas och saneringen av lekparken Filpus framskrider. Målet är ett trivsamt, mångsidigt och attraktivt Malm där bland annat de offentliga tjänsterna är lätt tillgängliga. 

Staden har beslutat placera de nuvarande hälsostationsfunktionerna i Övre Malm närmare Malms tågstation i Nedre Malm på adressen Orrspelsvägen 3. Den nuvarande hälsostationen rivs för att ge plats för Malms nya sjukhus. Byggandet av det nya familjecentret och den nya centralen för hälsa och välbefinnande kräver en ändring av detaljplanen. 

Med familjecenter och central för hälsa och välbefinnande avses en servicehelhet som samlar heltäckande social- och hälsovårdstjänster under ett och samma tak. Till centralen flyttas munhälsovården, hälso- och sjukvården, socialarbetet och rådgivningsbyråns tjänster samt mentalvårds- och missbrukartjänsterna i nordöstra Helsingfors. Funktionerna flyttar till centralen från områdets nuvarande verksamhetsställen, bland annat från Parkstads, Malms, Skomakarböle och Rönnbacka hälsostationer och rådgivningsbyråer. 

I kvarteret för Orrspelsvägen 3 finns nuförtiden Helsingfors stads hyresbostäder som kommer att rivas. Staden planerar även nytt bostadsbyggande för området på en egen tomt i hörnet av Pehrstået och Orrspelsvägen. Pehrsparken bredvid Pehrstået som ligger intill planeringsområdet utvidgas, och det nuvarande allmänna parkeringsområdet placeras längs Pehrsgatan bredvid det nya familjecentret och den nya centralen för hälsa och välbefinnande. Enligt planerna inleds byggandet av centret och centralen 2026 och byggnaderna färdigställs 2029. Tidplanerna är preliminära, och man kan ta del av dem under projektet.

Man kan ta del av programmet för deltagande och bedömning och referensplanen för ändringen av detaljplan 19.2–15.3.2024 på hel.fi/planer och på Malms bibliotek. Staden ber framföra åsikter om programmet för deltagande och bedömning samt beredningsmaterialet senast 15.3.2024.

Staden ordnar ett webbmöte om beredningen av detaljplanen och projektets utgångspunkter för invånare tisdag 27.2.2024 kl. 17–18. Länken till mötet finns på webben på hel.fi/asukastilaisuudet. 

Borgmästarens invånarkväll ordnas för Malms invånare den 29.2.2024 kl. 18.30-20.00 i Malmitalo (Nedre Malms torg 1). Innan diskussionerna inleds öppnas ett popup-torg i entréhallen i Malms kulturhus från och med kl. 17.30. Torget erbjuder möjligheter att diskutera frågor som rör Malm med stadens sakkunniga och andra aktörer inom området till klockan 18.30.