I planeringen av Malms familjecenter och central för hälsa och välbefinnande hörs många olika kundgrupper

Malms familjecenter och central för hälsa och välbefinnande blir färdiga 2028 och kommer att förena ett omfattande antal social- och hälsovårdstjänster i hela nordöstra och delar av norra området i Helsingfors under ett tak.
Ilmakuva Malmilta.
Bild: Helsingin kaupunki

Vid planeringen av centret har man redan under de tidigare skedena i projektet hört de framtida kunderna, men under 2023 har målet varit att på ett omfattande sätt nå olika kundgrupper och fördjupa förståelsen för deras behov och önskemål. Samarbetet mellan planeringsgruppen och sektorns enhet för delaktighet och växelverkan har spelat en central roll i allt detta.

Ungdomarna är med

Ungdomarna har hörts i projektet genom en enkät som riktades till 15–25-åriga, samt genom hörande av Helsingfors ungdomsfullmäktige. Ungdomarna önskar att centrets lokaler bland annat skulle vara naturnära, vara färggranna och ha avkopplade allmänna lokaler, till exempel ett café.

Erfarenhetsexperternas röster hörs

Erfarenhetsexperter inom psykiatri- och missbrukarservice har hörts i projektet med hjälp av en enkät. I svaren betonas behovet av lokaler för olika möten, lokaler som kan ändras enligt behov och tjänster med låg tröskel, samt betydelsen av samarbete med aktörer inom den tredje sektorn.

Organisationssamarbete

Dessutom har kunderna hörts genom samarbete med organisationer. Medlemmarna i projektets delaktighetsarbetsgrupp har besökt lokalerna av organisationer som fungerar i Malms område och haft diskussionsmöten. Mötena har varit ett unikt tillfälle att träffa och höra kundgrupper vars röst ofta uteblir i den offentliga diskussionen och planeringen av offentliga lokaler. Diskussionerna fortsätter på hösten 2023.

Kunddelaktighet har genomförts i projektet som möten med låg tröskel samt som expertbesök till kunderna. Förutom av att ha samlat in värdefull information har vi glatts av deltagarnas ivriga diskussion om lokalerna och planeringen av dem. Särskilt betydande har responsen varit om hur viktig upplevelsen av att ha blivit hörda som aktiva aktörer har varit för deltagarna.

Malm tjänster i framtiden

Följande hälsostationer och rådgivningsbyråer har planerats att eventuellt flyttas till Malms familjecenter och central för hälsa och välbefinnande:

 • Parkstads hälsostation
 • Parkstads rådgivningsbyrå
 • Malms hälsostation
 • Malms rådgivningsbyrå
 • Skomakarböle hälsostation
 • Skomakarböle rådgivningsbyrå
 • Rönnbacka hälsostation och
 • Rönnbacka rådgivningsbyrå

samt andra tjänster från följande verksamhetsställen:

 • Bocksbacka tandklinik
 • Malms sjukhus, byggnad 18
 • Malms ämbetshus
 • Malms affärshus
 • Malms psykiatri- och missbrukarcentral

Även Jakobacka hälsostation omfattas av Malms familjecenter och central för hälsa och välbefinnande. Ett närserviceställe av centret planeras i Jakobacka. Närmare planer för närservicestället och de tjänster som kommer att tillhandahålls där är inte ännu färdiga.