Invånarna i Malm bjuds in till borgmästarens invånarkväll den 29 februari

Borgmästarens invånarkväll ordnas i Malms kulturhus torsdagen 29.2.2024 klockan 18.30–20.00. Diskussionsmötet som leds av borgmästare Juhana Vartiainen kan ses även som direktsändning via Helsingforskanalen.
Det är möjligt att delta i borgmästarens invånarkväll på plats eller på webben. Bild: Maarit Hohteri.
Det är möjligt att delta i borgmästarens invånarkväll på plats eller på webben. Bild: Maarit Hohteri.

Invånarna i Malm är välkomna att diskutera om aktuella frågor i Malmsalen i Malms kulturhus. En annan möjlighet är att delta i invånarkvällen på webben via Helsingforskanalen då man kan skicka frågor till kvällen via meddelandekanalen.

– Det är trevligt att bjuda in Malmborna att diskutera om lokala teman. Det finns säkert många teman i Malm eftersom området är intressant även med tanke på historien, säger borgmästare Juhana Vartiainen.

Innan diskussionerna inleds öppnas ett popup-torg i entréhallen i Malms kulturhus från och med kl. 17.30. Torget erbjuder möjligheter att diskutera frågor som rör Malm med stadens sakkunniga och andra aktörer inom området till klockan 18.30.

Med hjälp av enkäten Säg din åsikt(Länk leder till extern tjänst) i kan du skicka dina åsikter och idéer om hur Malm ska utvecklas. Enkäten stänger den 22 februari.

Se videon om Malm och njut.(Länk leder till extern tjänst)
Se videon Unga i Malm berättar om sin hemtrakt.(Länk leder till extern tjänst)
Se(Länk leder till extern tjänst)inspelningen av borgmästarens kväll i Malm(Länk leder till extern tjänst) (på finska)

Borgmästarens invånarkvällar har långa anor


På initiativ av stadsdirektör Teuvo Aura började man i mitten av 1970-talet ordna Helsingforstimmar, under vilka experterna besvarade frågor av invånare och journalister. 

Invånarkvällarna är alltjämt diskussionsmöten där invånarna har möjlighet att ställa frågor om stadens verksamhetsområden direkt till borgmästaren och stadens sakkunniga. 

Staden övergick till borgmästarmodellen i juni 2017, då man beslutade att kalla evenemanget för borgmästarens invånarkväll. Borgmästarens invånarkvällar etablerades då med två delar: ett popup-torg som inleder kvällen och därefter ett diskussionsavsnitt.

Det ordnas 3–4 borgmästarens invånarkvällar per år för invånare i en viss stadsdel eller ett visst område.  Man diskuterar frågor som invånarna i området lyfter fram. Stadsdelens invånarföreningar och andra allmännyttiga aktörer är samarbetspartner i arrangemangen.