Serviceguiden för äldre publicerad – nu för första gången också på engelska

Serviceguiden för äldre 2023–2024 finns nu tillgänglig. I guiden har man mellan två pärmar sammanställt omfattande information om service som riktar sig till äldre och som erbjuds av staden, organisationer, föreningar och privata tjänsteleverantörer.
Serviceguide på bordet
Bild: Kaisa Sunimento

Du kan läsa guiden på finska, svenska och engelska på stadens webbplats. Om du vill få hem en guide per post kan du kontakta Seniorinfo vardagar kl. 9–15, tfn 09 310 44556. Du kan också själv hämta guiden vid Seniorinfos kundserviceställe på adressen Broholmsgatan 2. Guiden skickas automatiskt per post hem till alla i Helsingfors som under innevarande år fyller 75 eller 85.

Vi har hört kundernas och kommuninvånarnas önskemål

I år finns serviceguiden för första gången inte bara på svenska och finska, utan också på engelska.  Kommuninvånarna och Seniorinfos kunder har uttryckligen önskat att språkutbudet ska utökas. När vi uppdaterade den nyaste guiden använde vi oss av resultaten från en kundresponsenkät som gjordes hösten 2022.

– Vi informerar aktivt på finska, svenska och engelska på vår webbplats, men vi tycker också det är viktigt att erbjuda utskrivet material. Nu följer vi ivrigt vilket mottagande den nya engelskspråkiga guiden får, säger Kaisa Sunimento, engelskspråkig kommunikationsexpert vid social-, hälsovårds- och räddningssektorn. 

Bakom den nuvarande guiden ligger flera år av utveckling

Serviceguiden har utvecklats mycket under årens gång, från ett kundmeddelande till en omfattande guide. Guiden är en av sektorns mest populära publikationer genom tiderna, och den har publicerats ända sedan 2009. Från början var guiden regional och hade en liten upplaga. Från och med 2018 gick vi över till en enda guide som omfattar information som gäller hela staden.

Servicerådgivaren vid Seniorinfo, Tarja Melin, som ända från början har varit med i arbetet med den tryckta versionen av Serviceguide för äldre anser att guiden nuförtiden till och med är viktigare än den var i början.

–  En stor del av informationen finns på webben, men det är viktigt att service och information också finns tillgängligt för dem som av någon anledning inte använder internet eller webbtjänster. Utöver Seniorinfos andra rådgivning fungerar serviceguiden som ett ”internet för de icke-digitala”. Den ger kommuninvånarna information om både social- och hälsovårdstjänster och föreningars, organisationers och privata aktörers utbud för äldre.

Webbversioner av Serviceguide för äldre finns på webbsidan(Länk leder till extern tjänst) för seniortjänster. I fortsättningen publiceras guiden vartannat år. Nästa guide publiceras år 2025.

Seniorinfo är en rådgivningstjänst där man kan få information om icke-brådskande tjänster som riktar sig till äldre och tillhandahålls av staden, organisationer och privata aktörer. Seniorinfo betjänar kunder vardagar kl. 9–15, tfn 09 310 44556. Du kan också komma och träffa servicerådgivare vid Seniorinfo i Hagnäs. Kundservicestället finns på adressen Broholmsgatan 2.