Ikääntyneiden palveluopas on julkaistu – nyt ensimmäistä kertaa myös englanniksi

Ikääntyneiden palveluopas 2023–2024 on nyt saatavilla. Oppaaseen on koottu yksien kansien sisään kattavasti tietoja kaupungin, järjestöjen, yhdistysten ja yksityisten palveluntarjoajien ikääntyneille suunnatuista palveluista.
Kolme ikääntyneiden palveluopasta pöydällä
Kuva: Kaisa Sunimento

Oppaan voi lukea suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi kaupungin verkkosivuilla. Halutessaan oman oppaan saa postissa kotiin ottamalla yhteyttä Seniori-infoon arkisin klo 9–15, p. 09 310 44556. Oppaan voi myös hakea itselleen Seniori-infon asiakaspalvelupisteeltä, osoitteesta Siltasaarenkatu 2. Opas postitetaan kotiin automaattisesti kaikille kuluvana vuonna 75 ja 85 vuotta täyttäville helsinkiläisille.

Asiakkaiden ja kuntalaisten toiveet on kuultu

Palveluopas on tänä vuonna tehty ensimmäistä kertaa ruotsin ja suomen lisäksi englanniksi.  Toive kielivalikoiman kasvattamiseksi on tullut nimenomaan kuntalaisilta ja Seniori-infon asiakkailta. Uusinta opasta päivitettäessä on hyödynnetty syksyllä 2022 tehdyn asiakaspalautekyselyn tuloksia.

– Me viestimme aktiivisesti suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi verkkosivuillamme, mutta meidän mielestämme on tärkeää tarjota myös printtimateriaalia. Nyt seuraamme mielenkiinnolla millaisen vastaanoton uusi englanninkielinen opas saa, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen englanninkielinen viestintäasiantuntija Kaisa Sunimento kertoo.

Nykyisen oppaan taustalla on vuosien kehitys

Palveluopas on kehittynyt paljon aikojen saatossa yhdestä asiakastiedotteesta laajaksi oppaaksi. Se on yksi toimialan kaikkien aikojen suosituimmista julkaisuista, jota on tehty jo vuodesta 2009 lähtien. Alun perin opas oli alueellinen ja sen painosmäärä oli pieni. Vuodesta 2018 alkaen siirryttiin yhteen, koko kaupungin tiedot kattavaan oppaaseen.

Painetun Ikääntyneiden palveluoppaan työstämisessä alusta asti mukana ollut Seniori-infon palveluneuvoja Tarja Melin kokee, että opas on nykyisin jopa tärkeämpi kuin oppaan alkuaikoina.

– Iso osa tiedosta on verkossa, mutta on tärkeää, että palvelua ja tietoa on saatavilla heillekin, jotka eivät syystä tai toisesta käytä internettiä tai verkkopalveluita. Palveluopas toimii Seniori-infon muun neuvonnan lisäksi ”digittömien internettinä”. Se tuo kuntalaisten tietoon sekä sosiaali- ja terveyspalvelut että yhdistysten, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden tarjonnan ikääntyneille.

Ikääntyneiden palveluoppaan verkkoversiot löytyvät senioripalvelujen verkkosivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Opas julkaistaan jatkossa joka toinen vuosi. Seuraava opas julkaistaan vuonna 2025.

Seniori-info on kiireetön neuvontapalvelu, josta saa tietoa kaupungin, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden ikääntyneille tarkoitetuista palveluista. Seniori-info palvelee arkisin klo 9–15, p. 09 310 44556. Seniori-infon palveluneuvojia voi myös tulla tapaamaan Hakaniemeen. Asiakaspalvelupiste sijaitsee osoitteessa Siltasaarenkatu 2.