Säg din åsikt om skicket på gator och parker i sommar

I vilket skick tycker du Helsingfors gator och parker har varit i sommar? Var finns den prydligaste hemgatan eller vilken parks underhåll skulle kunna förbättras? Helsingfors stad ber invånare och besökare till staden att besvara en enkät om hur bra underhållet och renhållningen har lyckats i sommar.
Fredriksgatan.
Sommarstämning på Fredriksgatan. Bild: Kuvatoimisto Kuvio Oy

Med enkäten samlar man in information om hur bra gatornas och parkernas sommarunderhåll har lyckats år 2023. Den kartbaserade enkäten är öppen 18.9–2.10.2023, och det tar cirka 5–10 minuter att besvara den.

Du kan besvara enkätens frågor om underhållet av trottoarer, cykelvägar, körbanor samt parker. Därtill kan du ge respons på skötseln av bland annat planteringar och gräsmattor, användbarheten och placeringen av sopkärl samt skicket på parkutrustning. Mottagna svar används för att utveckla underhållet.

”Vi vill visa att Helsingfors är en sommarstad som är både vacker, grönskande och ren. Berätta gärna hur vi lyckades med vår målsättning och hur vi kunde förbättra Helsingfors skötsel och underhåll”, berättar kvalitetschef Sari Yli-Säntti på Helsingfors stadsmiljösektor.

Om du har specifik respons som kräver omedelbara åtgärder, skicka ett meddelande via stadens responskanal: https://palautteet.hel.fi/(Länk leder till extern tjänst)

Du kan besvara enkäten på finska, svenska eller engelska.