Renoveringen av Vasaskvären inleds

Renoveringen av Vasaskvären bredvid Sörnäs metrostation samt Terrasstigen och Vasastigen som omger den inleds under juli efter att ombyggnaden av metrostationen avslutas. När Vasaskvären är klar är den en trivsam vistelse- och mötesplats. Arbetena torde vara färdiga före juni 2024.
Illustrationsbild av Vasaskvären. Bild: Maisema-arkkitehtitoimisto NÄKYMÄ Oy
Illustrationsbild av Vasaskvären. Bild: Maisema-arkkitehtitoimisto NÄKYMÄ Oy

Totalrenoveringen av Vasaskvären inleds med rivning av skvärens konstruktionslager och borttagning av de gamla möblerna under juli–augusti. Arbetena inleds under sommaren och hösten bland annat genom utfyllnader av konstruktionslagren samt byggande av olika betonggrunder och dagvattenavlopp.

Dessutom måste ett träd fällas på hösten eftersom alla träd för närvarande inte kan växa till stora träd. På så sätt får de återstående träden mer ljus och utrymme att växa.

Skvären samt Terrasstigen och Vasastigen som omger den beläggs med nya mångfärgade naturstensplattor. Ett öppet och jämnt, stenbelagt område möjliggör terrasser och olika mobila försäljningsställen och fungerar samtidigt som en estrad för somriga evenemang.

Bänkarna i parken ersätts med nya. Dessutom får skvären nya cykelställ som placeras i en båge runt planteringsområdena. För skräp används smarta sopkärl som fungerar med solenergi. Området får en ny belysning vilket förbättrar sikten i området.

Skvären slutförs under våren och sommaren nästa år när området får nya perenner, buskar och små träd i planteringskrukor för att skapa mer grönska på skvären.

Renoveringsarbetena stör bara lite i området

De ett år långa renoveringsarbetena orsakar inga stora olägenheter för fastigheter eller personer som rör sig i området. Fastigheterna förblir tillgängliga under hela renoveringen. Fotgängare och cyklister styrs med hjälp av staket och skyltar på Vasastigen och Terrasstigen. Stenarbetena på Helsingegatan orsakar tillfällig störning för cykel- och gångtrafiken under hösten.

Sten- och grävarbetena orsakar tillfälligt buller. Bullriga arbeten görs om möjligt på dagtid.

Entreprenören för totalrenoveringen av Vasaskvären är VRJ Etelä-Suomi Oy.